Μορφή αναζήτησης

Levitski zakonik 11:8

8Njihova mesa ne smijete jesti i njihove strvine ne smijete se dodirivati. To vam mora biti nečisto.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index