Μορφή αναζήτησης

Hechos 9:39

39Turamu asar jeari ujakam, Pedrosha nitajai iruunar wuwaiti. Tuma jeaamtai jukiar jakau tepamunam awayawar, ashi nuwa waje aina tenteawar útainak, Dorcas iwáku pujus jaanch nugkutai najankamuri ainan inaktuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index