Μορφή αναζήτησης

Juan 7:52

52Tusa takai nita chichainak:

“¿Amesha Galileanmayagkaitam? Papi aujsam unuimarta, nu tumam nui nekaata, chikichik shuarkesha Yuusa chichamen etsernuka Galileanmayagka amaitsui”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index