Μορφή αναζήτησης

Marcos 5:16

16Tura nuna wainkaru aina iwanch chumpimtuamu pegker jas ekeemmayi, tura kuchisha jinaawarmai, tusar chikich ainancha ashi ujakaru.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index