Μορφή αναζήτησης

Titota 3:14

14Nukan­chi kikin­pura Cristo­wa tukus­ka­kuna­pas iachai­ku­chu­kuna, suma ruras­pa, minis­tis­ka­kunata aidan­ga­pa. Chasa aidag­kunaka, alli­lla­pa­mi kaug­sa­na­kunga.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index