Μορφή αναζήτησης

Jɔ̌n 11:10

10Kɛ mmu anɛ ákɔ̀ nɛ bɛti ǎchɨ̀ŋti ankwɛn mbɔnyunɛ mbaŋ apu ghɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index