Μορφή αναζήτησης

Kalatia 4:1

1Nau maieg hǝni: avan sua topul hǝn natite imat. Natit p̃isi san, eriŋi hǝn anatun. Be naut kǝmas natit p̃isi evi sinatun, nǝboŋ tovi tuhtǝtai sal, esum̃an naslev ŋai van vǝbar totibau.