Μορφή αναζήτησης

Jon 8:6

6(Lokǝmaienan hǝn lǝb̃igol aYesu b̃ekǝkos len nasoruan san hǝn lǝb̃ikot hǝni.) Be aYesu ebǝtah, ib̃etb̃et, itos len tan hǝn nǝŋarhuvǝlan.