Μορφή αναζήτησης

1 Piyeer 3

Baaţ na bayin baka

1Kë an baaţ banniimiiŋ, nadoon kaŧiink bayinan. Hënk, woli baloŋ ţi baka baandi pŧiink Uţup wi Naşibaţi, bakak kafiyaar wi bakwinuŋ mnwo mi nan. Naando numa numa pţiini : 2baten ţañ mnwo mnjinţ mnuura mi nan ţi këş ki Naşibaţi. 3Kanuura ki nan kawutan kawo ki bdig – ki pşiiran, ki ptanara uwuuru, ki imişa inuura – 4kaţëpan ţëp kawo kammeniiŋ ki uhaaşan, kanuura kanwooŋ kaankba ki uhaaş unţooriiŋ, kuŋ mënţan kaliluŋ maakan Naşibaţi. 5Hënk di baaţ bayimanaan biki ţfa banţuuŋ mnhaţ mi baka ţi Naşibaţi bajaaŋ bañëga. Babi ji baŧiink bayin baka, 6jibi *Ŧaara abiiŋ aŧiink *Abraham ayinul kadoo kadu'a ajugul. An, nawo hënkuŋ babukul, woli nado bnuura bë naanklënk nin uko uloŋ.

7An biinţ kak nawoon na baharan bnuura, name kë bañeeñëţi. Namëbaan baka bnuura, wi bawooŋ i kayeenk na an uţen wi ubida unwoonuŋ du Naşibaţi. Hënk, nin uko uloŋ uunkneenanan pñehan Naşibaţi.

Ţi uko wi uŋal

8Hënkuŋ dŋal kabaañşaan kajakan an bŧi nawo ţi uşal uloolan, naboofar, naŋalad ji banţaaruŋ, najoob bkow nabot nawalan ikowan. 9Woli badolan buţaan, nawutan kalukan ; woli bakaran, nawutan kalukan. Naţëpan ţëp nañehan Naşibaţi awul baka bnuura ; ul aţu'anaŋ pdo haŋ nahilna nayeenk bnuura bi ahoŋuŋ. 10Hënk di di upiiŧaniiŋ ţi *Ulibra wi nul, aji :

Ñaaŋ anŋaluŋ kaka ubida ulil kawo na mnlilan,

awo kalowan buţaan ţi mntum

kalowan kaguuru ţi pndemënt ;

11alowan buţaan ado kado bnuura,

adoon kala mnjeeh ataman ţi pţaş ma.

12Ajugun aji ţu këş ţi banwooŋ baŧool,

kawat kabaţ ţi pñehan pi baka

aşë ji pok banjaaŋ bado buţaan.+

Mnhaţ ţi wal wi mnhaj

13Woli naţu uhaaşan bŧi ţi pdo bnuura, in akdolanaŋ keeri buţaan? 14Woli badoo hajanan ţi uko unwooŋ uŧool, naji nanuurandën. Nawutan kaţi nin ñaaŋ, nabot nawut kahaajala. 15Nameen ţi ŋhaaşan kë *Kriŧtu ayiman akuţ awo Ajugan. Nabaan nabi nabomandër bomandër pyeŋan ŋleefan ţi kadun ki bankheparuŋ bŧi uko unkayi kë nawo na mnhaţ, naţup baka unkayi. 16Naţupan baka wa na pjoob bkow na pdëman Naşibaţi. Nawoon na uhaaş ujinţ, bankţupuŋ buţaan ţi mnwo mi nan, wi nakţaşuŋ Kriŧtu bnuura, bakownaana. 17Uhokan ñaaŋ ahaj ţi pdo bnuura woli uwo uko unliluŋ Naşibaţi, kë di ahaj ţi pdo buţaan.

Du pkeţ pi Yeŧu te du mndëm mi nul

18Ipekadu yi bañaaŋ ikaaŋ kë *Kriŧtu ţi uleeful ahaj byaaş bloolan ; anwooŋ naŧool akeţar banwooŋ baanwo baŧool, kahilna kañooţan du Naşibaţi. Bafiŋa ţi uleef kë *Uhaaş wi Naşibaţi uşë naţana ţi pkeţ. 19Kë hënk di di udoluluŋ kë aya aţup na ŋhaaş ŋanwooŋ ukalabuş, 20ŋul ŋambiiŋ apok ţfa pŧiink Naşibaţi, wi amiiruŋ ayoonk ţi wal wi *Nowe akbomanuŋ upuur. Bañaaŋ bantiinku, bañaaŋ bakreŋ ţañ, baţëpnuŋ ţi meel abuur pkeţ du upuur mënţ. 21Uko mënţ uwo ji batiŧmu bankbuurananaŋ hënkuŋ. Mënţ ppënan iko iţop ţi uleef pakbuurananaŋ, pţaş Naşibaţi na uhaaş ujinţ panţëpnuŋ ţi pnaţa ţi pkeţ pi Yeŧu Kriŧtu pakbuurananaŋ. 22Kriŧtu apaya baţi aya aţo du kañen kadeenu ki Naşibaţi, apel bnuura ŋwanjuŧ na ŋnŧaayi, abot apel mnhina.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index