Μορφή αναζήτησης

1 Corintios 7

Cjuacjintacun tsëhë cjuavixan

1Quihndë ne, nguehe tsicúya cjua tsujun tsëhë cjua xi canihindun ná.

Ndatjin xi cuixaain xuta. 2Peru ngatsë rë cjuatsehen ne, catisacu chjuun rë jima ngu xihin, hacuaha jima ngu chjuun ne, catisacu xihin rë na. 3Sa chjuun sa xihin me ne, catisahmi chihin me sacuatjin mameje rë cjuavixan xi casahmi me. 4Sacuaha chjuun ne, hacuiin na vëhë vitexa na yojo rë na ta xihin rë na vitexa cha. Hacuanitjin ni xihin ta hacuiin cha vëhë vitexa cha yojo rë cha ta chjuun rë cha vitexa na. 5Mijí rë xi nichuhun rë xingun yojo nuju sa chjuun sa xihin ngayun. Cuma nihñu cuatjin, peru sa xi catsijo ni ngayun canihñu tangun cjua xi cuejñuxun ngujo nixtin, tsëhë xi meje nuju xi ngujo nixtin vëhë ne, nihñu oración nuju cojo Nina. Hane xi cuatju vëhë ne, sehe tuyun nihñuchuhun sacuatjin mameje rë cjuavixan xi canihñu, sá tu ngatsë rë xi scaain nuju ne, sahmi Satanás ngahñu xi nihñu cjuatsehen.

6Cuatjin cachjá cojo nuju cojo sa xi hacuiin chja cuatjun, cachjaan sacuaha xi hatuxa vitéxa nuju. 7Xi má ná ngahan ne, ndatjin sa xi yëjë ni xuta ne, scaa rë me sacuaha ngahan. Peru jima ngu xuta ne, casacu rë me jima ngu xcusun cjuandaja xi casua Nina me: ngu me ne, casacu rë me xcusun vihi, ngu nga me ne, casacu rë me xcusun vëhë.

8Quihndë ne, ngu ngu ngayun xi cjëë sacú chjuun nuju, cjëë sacú xihin nuju, hacuaha cojo ngayun xi cahan ngayun ne, cuichjá cojo nuju ta ndatjin xi cuinechun suvun sacuaha ngahan. 9Peru sa xi scaain nuju ne, tixun. Hitsë sa ndaja xi cuixun xi cuma rë xi nicjun suvun yojo nuju cjuandya rë xihin.

10Hane ngu ngu ngayun xi cavixun ne, cuichjá cojo nuju ta ngu chjuun ne, mijí rë xi tsismi na xihin rë na. 11Hane sa xi tacun xín na ne, catejña suvá na, o sa tsajin ne, catisehen nga na cjuandaja cojo xihin rë na. Hacuaha ngu xihin ne, mijí rë xi tsismi cha chjuun rë cha. Hacuiin ngahan xi chjá cuatjin ta Nai naja chja me.

12Quihndë ne, hacuiin Nai naja cuichja me ta ngahan cuichjá cojo nuju ngayujun ni xi cjëë cuichjá cojo nuju. Sa xi cachjuhun ngu chjuun xi manguaain cacun na cojo Nai naja, hane tsingatihin na cuejña sa na cojo nuju ne, xicanismuu na. 13O sa xi cachjuhun ngu xihin xi manguaain cacun cha cojo Nai naja, hane tsingatihin cha cuejña sa cha cojo nuju ne, xi canismuu xihin nuju vë. 14Cuatjin nihñu ta, xihin nuju xi manguaain cacun cojo Nai naja jan ne, ngatsë nuju ngayun ne, hacuaha cojo cha cumá cha ladu rë Nina. Hacuanitjin ni chjuun nuju xi manguaain cacun cojo Nai naja jan ne, ngatsë nuju ngayun xi ladu rë Jesús ne, hacuaha cojo na cumá na ladu rë Nina. Sa xi hacuiin cuatjin ne, quihndi nuju ne, hacuiin ladu rë Nina má. Peru xi cjuaquixi ne, quihndi nuju ne, ladu rë Nina má. 15Peru sa chjuun sa xihin xi manguaain cacun cojo Nai naja ne, sa xi meje tsismi nuju ne, catitsismi nuju. Sa xi cuatjin cuatjun cuma ne, ngayun xi ladu rë Jesús ngayun ne, ha ndaya tjin ngayun tsëhë cjuavixan. Cuatjin meje rë xi nihñu ta, tsëhë xi Nina cajindaya nuju me xi cuangun ndiya rë cjuandaja cjuajeya. 16Tsajin yo vëë rë há cuma naxuntjun chjuun nuju o sa xihin nuju.

Chja Pablo hacutjin meje rë xi cjue xuta cojo ngasunhndë rë me

17Meje rë xi ngayujun ni ne, nihñu xa xi casua Nina xi nihñu jima ngu ngayun, hacuaha ha sacuanitjin ni cún ngayun hya xi cavaxijin nuju Nina ne, hacuanitjin ni tángun nduju cojo. Cuatjin chjá cojo xuta tsëhë yëjë ni yungun. 18Sa xi ha cati rë chuxin nuju hya xi cavaxijin nuju Nina ne, xicavinchuun chuva rë xi nindeyun xcusun vëhë. O sa xi cjëë xtí rë chuxin nuju hya xi cavaxijin nuju Nina ne, xicanihñuu. 19Xi xti rë chuxin naja o sa xtiin rë ne, tsajin mé vengui chjí rë ta xi vengui chjí rë ne, xi cuinuhyan cjua xi vitexa Nina. 20Ha sacuanitjin ni cún jima ngu ngayun hya xi cavaxijin nuju Nina ne, hacuanitjin ni tángun nduju cojo. 21Sa xi ngu mosu hndixahan ngayun nixtin hya ne, xicamacjiin tacún. Peru sa xi cuma cuetjuntjun tsëhë xi má ngayun mosu hndixahan ne, naxuntjun yojo nuju ta, 22tsëhë xi ngu mosu hndixahan xi Nai naja vaxijin me ne, ndaya tjin xi cuma rë Nai naja. Hacuanitjin ni ngu xuta xi hacuiin mosu hndixahan me peru Nai naja cavaxijin rë me ne, mosu hndixahan rë Jesucristu má me. 23Cojo chjí cavatsë nuju Nina. Vëhë xi mijí rë xi mosu hndixahan rë xuta cuma ngayun. 24Ngayujun ni ne, ha sacuanitjin ni cún jima ngu ngayun hya xi cavaxijin nuju Nina ne, hacuanitjin ni tángun nduju cojo, xi tjin tangun cjuatacun nuju cojo Nina.

Chja Pablo tsëhë xuta xi tsajin chjuun tsajin xihin rë me

25Quihndë ne, sacuaha tsëhë xuta xi cjëë cjuaha me chjuun cjëë cjuaha me xihin ne, tsajin ngu cjua xi cavitexa ná Nai naja xi cuichjá cojo nuju. Peru cuichjá cojo nuju sacuatjin tsingátaha cacún, tsëhë xi ngatsë rë cjuandaja xi casua ná Nai naja ne, cuma cumangu tacún cojo ná. 26Xi má ná ne, ngatsë rë cjuandya xi tjin naja quihndë ne, ngu xihin ne, ndatjin xi cuejña ni cha chuva xi ha tacun cha. 27Sa xi ha tjin chjuun nuju ne, xicanismuu ná. Hane sa xi tsajin chjuun nuju ne, xicachjuun chjuun. 28Peru sa xi cuixun ne, tsajin mé jyë́ nuju tjin, hacuaha sa xi ngu na nixti cuixan na ne, tsajin mé jyë́ rë na tjin. Peru sa xi ngayun cuixun ne, hatuxa tjin nuju cjuacjintacun nchunchujun ni cahntsua ndya nuju, hane vëhë ngu cjuacjintacun xi mijí ná xi cuatjun cuma.

29Peru meje cuichjá cojo nuju ngayujun ni ta ha jemu camachúva nixtin. Vëhë xi hacuiin jercu nicjun yojo nuju tsëhë cjuandya rë nguehe ngasunhndë ta xuta xi tjin chjuun rë me ne, catisahmi cuenda me sacuaha xi tsajin chjuun rë me; 30xuta xi jihnda me ne, catisahmi cuenda me sacuaha xi hacuiin jihnda me; xuta xi jemu tjin rë me cjuasua ne, catisahmi cuenda me sacuaha xi hacuiin jemu tjin rë me cjuasua; xuta xi vatsë me ne, catisahmi cuenda me sacuaha xi hacuiin tsëhë me xi cavatsë me; 31hane xuta xi jemu sahmixa cojo yëjë ni xcusun xi tjin ngasunhndë ne, hacuiin cuatjutaha sahmixa me cojo. Cuatjin meje rë xi tsingataha cacun xuta ta, tsëhë xi ngasunhndë xi chutsejen vi ne, hatuxa cjuë.

32Ngahan ne, meje ná xi ngayun ne, tsajin nuju mé cjuandya. Xuta xi tsajin chjuun rë me ne, marcun rë me tsëhë xa rë Nai naja ta, tsëhë xi meje sahmi me hacutjin xi chuya rë Nai naja. 33Peru xuta xi tjin chjuun rë me ne, marcun rë me tsëhë cjuandya rë ngasunhndë ta, tsëhë xi meje sahmi me hacutjin xi chuya rë chjuun rë me. 34Hane xi cuatjin sahmi me ne, ma jo cjuatacun rë me. Hane ngu chjuun xi tsajin xihin rë o sa xi ngu chjuun xungun ne, marcun rë na tsëhë xa rë Nai naja, cojo sa xi cuma tsëhë Nina na cojo yojo rë na cojo hasen rë na. Peru na xi cavixan ne, marcun rë na tsëhë xa rë ngasunhndë ta, tsëhë xi meje sahmi na hacutjin xi chuya rë xihin rë na.

35Cachjá cuatjin cojo nuju, peru hacuiin xi cuátëcja cjuatacun nuju ta xi ndaja tsujun. Meje ná xi cuanguncujun ngu ndiya rë cjuandaja. Hacuaha meje ná xi tuhun yojo nuju ngundiyaxa ni xi nihñu xa rë Nai naja.

36Peru sa xi ngu xuta tsingataha cacun me xi cuaaintjin xi sahmi me xi cjëë cuixan me cojo rë na xi tacunvasen cjuavixan rë me cojo, hane na vëhë ne, ha cavechú nixtin rë na xi cuma cuixan na, hacuaha sa xi ha tuxa meje rë xi cuixan na ne, catisahmi me mé xi meje sahmi me. Catixan me cojo rë na ta, tsajin mé jyë́ rë me xi cuatjin sahmi me. 37Peru ngu sa xuta xi hacuiin sahmi ngujyë xi cuixan me hacuaha ma vëhëhñu me yojo rë me ne, sa xi ha cavejña cacun me xi cuixaain me ne, ndaja sahmi me xi cuixaain me. 38Vëhë xi me xi vixan cojo rë na xi tacunvasen cjuavixan rë me cojo ne, ndaja sahmi me. Hane me xi vixaain ne, hitsë sa ndaja sahmi me.

39Ngu chjuun ne, tsajin ndaya tjin na tsëhë xihin rë na jinguyëjë rë xi tacun cha cjuahñu. Peru sa xi cueya xihin rë na ne, ha ndaya tjin na xi cuixan na cojo tu yo ni xi meje rë na, ndastu xi ladu rë Nai naja má cha. 40Peru xi má ná ne, hitsë sa ndaja cuma rë xahasen rë na sa xi cuejña cuanitjin ni na. Hane tsingátaha cacún xi ngahan ne, hacuaha cojo ngahan jiya Hasen rë Nina cahntsua xahasen naha.