Μορφή αναζήτησης

San Mateo 28

Cavuya Jesucristu cjuahñu

1Xi cavatju nixtin xi chjahájenda rë jan ne, xi tu casahasen ni tsëhë nixtin ngu tsëhë totje ne, na María na Mágdala jan cojo na María xi hacjahi ne, cavetju na quiji vutsejen na xcun tsjun rë nima Jesús. 2Hya xi camá ne, jercu cafani nangui ta tsëhë xi canduvajne ngu ángel rë Nina tsëhë ngahnga. Hane ángel jan ne, quiji catsivahaxin ndyojo xi cavechja rë tingotjo rë tsjun jan, sehe cavejña xcun. 3Ángel jan ne, sacuaha ndihi chuhun ne, cuatjin jyihi ángel. Hacuaha tsjian rë ne, jemu tu tyava camahani jyihi, sacuaha jyihi hnchan xi hmí rë nieve. 4Xi camachaya rë me tsëhë ángel jan ne, jemu catsacjun sindadu xi siu cuidadu ngajan, hisca cafatsë hnchan cha hisca sacuaha cahme yojo ra cojo chircun. 5Ngajan xi cachja ángel cojo yachjin xi siutaha jan cuitjin:

―‍Xicarcuun. Ha hvë xi Jesús vinchunsun me, me xi cavetaha xuta xcun cru. 6Me vëhë ne, tsajin me nguehe ta cavuya me cjuahñu sacuaha cachja me. Nduvun chutsujun cahndë́ hiscan cafaña me. 7Quihndë ne tangun sanii ne, tuhuncuendun rë xuta ladu rë me cuitjin: “Ha cavuya cjuahñu rë me; hane cjue titjun me tsujun Galilea. Hane ngajan sacu xingueen.” Hindë ne, vëhë cjua xi cuichjá cojo nuju.

8Hya xi camá ne, cavetju quiji yachjin jan. Jercu quijircun rë na peru hacuaha jercu ndama rë na. Cuatjin quiji na xi suacuenda na xuta ladu rë Jesús tsëhë cjua xi cachja ángel. 9Hane hora xi tifi na ndiya ne, Jesús ne cavechutaha me na jan, casua me na nina. Sehe chjuun jan ne, cafehetiña na tsëhë Jesús, caticjaxcun na cafaha na ntsacu Jesús hane cafaharcun na me. 10Hya xi camá ne, Jesús ne, cachja me cojo na cuitjin:

―‍Xicarcuun. Tangun tuhuncuendun rë hermano naja, tinújun cojo me xi cjue me distritu Galilea. Hane ngajan sacu xingueen.

Cjua xi casua sindadu

11Jinguyëjë rë xi quiji yachjin jan ne, ngujo cha sindadu jan cavisehen cha nandya Jerusalén, casuacuenda cha nahmi xi matitjun tsëhë xcusun xi camá. 12Sehe nahmi jan ne, hya xi ha camátangun me cojo xuta changá hane cavisiajmi cjin me tsëhë mé xi sahmi me. Hane xi cama chihin cjua ne, jemu cjín camahani tujún casua me cha sindadu jan, 13hacuaha cachja me cojo sindadu cuitjin:

―‍Vihi cjua xi cuinújun ni. Cuinújun ta xuta ladu rë me ne, nguixun ne, hora xi catsuñufun ne, cafehe me. Hane tahahma ne catsichëjë me nima. 14Hane sá xi cumachaya rë gobernador tsëhë cjua jan ne, ngayin ne, cuanguin cuinújin cojo rë me cojo sa xi cuijnecacun me tsajin mé sahmi me cojo nuju.

15Cuatjin camá xi cafahatsja cha tujún jan, hane cachja cha sacuaha cavitexa nahmi jan. Cjua vëhë ne, cavitsojo ngajñi rë xuta nangui Israel. Hane cuatjin chja cjua hisca nixtin quihndë.

Jesús ne, casuaxa me xuta ladu rë me xi cjue cuichja me cjua rë Nina

16Hya xi camá ne, xuta ladu rë Jesús xi má tengu me ne, quiji me distritu Galilea, hisca naxi xi cachja Jesús. 17Hya xi camá ne, ngajan cavëë me Jesús ne, cafaharcun me me. Peru ngujo ni me macjaain rë me. 18Ngajan xi camatiña Jesús tsëhë me, cachja me cojo me cuitjin:

―‍Ha cafahantsa ngahñu xi cumá sahme tu mé ni xcusun sá xi tsëhë ngahnga o sá xi tsëhë ngasunhndë. 19Ngatsë rë ngahñu vëhë ne, tsingátju nuju ne, tangun jinguyëjë rë nandya ngasunhndë, cuinújun cojo xuta jan cojo sa xi cuisehen me ladu naha. Catiseyanangui ñihi rë Nina Nahmi, cojo ñihi naha, Quihndi rë Nina, cojo ñihi rë Hasen rë Nina hora xi xtenda me. 20Hacuaha ticuyun rë me xi cuihndë me ne, sahmichihin me yëjë xcusun xi cavitéxa nuju ngahan. Hane xi cuatjin ne, hacuaha cuitejñacuaha cojo nuju yëjë ni hora hisca cuijnetaha nixtin rë ngasunhndë.