Μορφή αναζήτησης

San Juan 6

Jesús si¹cjen² aon² jmi³ cho⁴ta⁴

(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)

1Xi³ coan³ je² cjoa⁴-vi⁴, Jesús qui³ xi³ncoa³nta¹-ni³ nta¹chi³con³ Galilea ya⁴ tsˀe⁴ Tiberias. 2Jo³ nca³ ncjin² cho⁴ta⁴ qui³tjen⁴nqui³-le⁴, nca⁴ tsa³ve³ je² choa⁴ xi³ qui³tsjoa³ Jesús, nca³ cˀoa⁴-sˀin² qui³si³nta³ xi³ tjio¹mˀen³. 3Jesús qui³mi³jon³ ni³nto³, ya⁴ tsa³cˀe²jna³ cao⁴ cho⁴ta⁴-le⁴. 4Je³nčhoa¹čhian³-le⁴ sˀoi¹ pa²xco⁴ xi³ tsˀe⁴ cho⁴ta⁴ judíos. 5Cˀia⁴ nca³ Jesús qui³sco²tsen³-le⁴, tsa³ve³ nca³ li² cˀoa⁴cji³ cho⁴ta⁴ xi³ ja³ˀai³con²-le⁴. Cˀoi⁴qui³tso²-le⁴ Felipe: Jña¹ coi⁴nta¹ nio⁴xti²la⁴ xi³ coa⁴cjen⁴ cho⁴ta⁴-vi⁴. 6To⁴cˀoa⁴²qui³tso²-le⁴ nca³ qui³sco²tˀa³-ni³ Felipe, nca⁴ je³tjin¹jin³-le⁴ jo³ sˀin⁴². 7Felipe qui³nchja⁴: Li²coi³ coan⁴-ni³le⁴ jao² ciento vi²xo⁴ nio⁴xti²la⁴, jme¹-ni³ nca³ i⁴tse¹ˀi⁴tse¹ squi⁴ne⁴-si¹ni³ nca³tsˀi³. 8Cˀia⁴ jnco³ cho⁴ta⁴-le⁴, je² Andrés, ntsˀe⁴ Simón Pedro, cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: 9Jnco³ ti³ ti¹jna³ i⁴-vi⁴, aon² ma³-ni³ nio⁴xti²la⁴ cebada-le⁴ cˀoa⁴ jao² ma³-ni³ jti⁴ yˀa³. Jo¹ tjin¹ coan⁴-le⁴ xo⁴na⁴tjin¹-vi⁴, nca⁴ ncjin² ma³-ni³. 10Cˀia⁴ cˀoi⁴qui³tso² Jesús: Ca²ta³va³tio²tsˀi³ cho⁴ta⁴-vi⁴. Cjai¹nca³ tjin¹ li⁴ji⁴ ya⁴ ˀnte³-ve⁴. Tsa³ca³tio² jo³-ni³ tsa² aon² jmi³ xi³ cho⁴ta⁴xˀin⁴. 11Jesús qui³scoe¹ je² nio⁴xti²la⁴-ve⁴. Cˀia⁴ nca³ je³qui³tsjoa³-le⁴ cjoa⁴nta³ Ni³na¹, qui³si³cˀa³vi¹-le⁴ cho⁴ta⁴-le⁴. Cˀoa⁴ je² cho⁴ta⁴-le⁴ve⁴ qui³si³cˀa³vi¹-le⁴ je² cho⁴ta⁴ xi³cˀa³ xi³ ya⁴ tjio¹. Ti⁴cˀoa⁴-sˀin²ni³ qui³tsjoa³ jti⁴, jo³ tjin¹ coan³me³-le⁴. 12Cˀia⁴ nca³ nta³ coan³squi³ cho⁴ta⁴-ve⁴, Jesús cˀoi⁴qui³tso²-le⁴ cho⁴ta⁴-le⁴: Tˀe²xco¹³ xcoa⁴-le⁴ xi³ ca²vˀa³nqui³, jme¹-ni³ nca³ tsi² cjoi⁴tson¹-si¹ni³. 13Tsa³cˀe¹xco¹, te³jao²-la⁴ ni⁴sin⁴ya¹ coan³ je² xcoa⁴-le⁴ je² aon² nio⁴xti²la⁴ cebada xi³ tsˀa³nqui³ nca³ je³tsa³cjen² cho⁴ta⁴. 14Cˀia⁴ nca³ tsa³ve³ je² choa⁴ xi³ qui³tsjoa³ Jesús, cˀoi⁴qui³tso² cho⁴ta⁴-ve⁴: Je²-vi⁴ xi³ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹, je² xi³ tjin¹-ni³ nca³ cjoa⁴ˀai¹ son³ˀnte³.

Jesús tso²ˀva³son² nta¹chi³con³

(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)

15Tsen³ coan³-le⁴ Jesús nca³ me³-le⁴ nca³ cjoa⁴ˀai¹ tsoa⁴, nca³ cho⁴ta⁴ti¹tjon²-le⁴ sˀin⁴². Ti⁴qui³-nca¹ni³ ni³nto³ nca³ to⁴je². 16Cˀia⁴ nca³ je³coan³xon², ji³tjo³jen³ cho⁴ta⁴-le⁴, ji³cho² ya⁴ ntai³ nta¹chi³con³. 17Ja³ˀa³sˀen³ jnco³ chi³tso³, qui³ ya⁴ Capernaum, nčhoa¹-ni³ xi³ncoa³nta¹. Je³coan³njion², to⁴nca³ Jesús cje³ fa³ˀai³con²-jin²le⁴. 18Jo³ qui³tsin³ncˀa³ na³nta¹ nca³ je² ntjao⁴ xi³ nˀion¹ ja³ˀa³. 19Cˀia⁴ nca³ je³qui³ jo³-ni³ tsa² jnco³ hora, cho⁴ta⁴-le⁴ tsa³ve³ Jesús nca³ tso²ˀva³son² nta¹chi³con³, ti¹nčhoa¹čhian³-le⁴ ya⁴ chi³tso³. Jo³ nca³ qui³tsa³cjon¹-le⁴ cho⁴ta⁴-le⁴. 20To⁴nca³ Jesús cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: An³ nia¹³, a³li² jcon³-jion²³. 21Cˀia⁴ cho⁴ta⁴-le⁴ coan³tsjoa³-le⁴ nca³ qui³scoe¹sˀen³ Jesús ya⁴ya³ chi³tso³. Nti⁴ton⁴ ji³cho² chi³tso³ ya⁴ ˀnte³ jña³ nca³ tjio¹fi².

Cho⁴ta⁴ va¹sjai³ Jesús

22Xi³ coan³ nchaon³ je² cho⁴ta⁴ xi³ tjio¹ xi³ncoa³nta¹ jan¹ tsa³ve³ nca³ tsin²-sa³ chi³tso³ ya⁴-ve⁴, to⁴jnco³ ma³-ni³ je² xi³ qui³ya³ cho⁴ta⁴-le⁴ Jesús. To⁴nca³ Jesús li²coi³ ja³ˀa³sˀen³, to⁴je² cho⁴ta⁴-le⁴ xi³ qui³. 23Xi³ cja⁴ˀai¹ chi³tso³ ja³ˀai³-ni³ ya⁴ Tiberias, ya⁴ čhian³ jña³ nca³ tsa³cjen² nio⁴xti²la⁴ cˀia⁴ nca³ je² Nai³-na¹ je³qui³tsjoa³ cjoa⁴nta³. 24Cˀia⁴ nca³ tsa³ve³ cho⁴ta⁴ nca³ Jesús li² ya⁴ ti¹jna³, ni⁴cho⁴ta⁴-le⁴jin², je² cho⁴ta⁴ xi³ tjio¹-sa³ve⁴ qui³sˀen³ ya⁴ chi³tso³-ve⁴, ja³ˀai³ ya⁴ Capernaum, tsa³ca¹sjai³ Jesús.

Jesús je² nio⁴xti²la⁴ xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³

25Cˀia⁴ nca³ qui³sa³te³jin³ xi³ncoa³nta¹ jan¹, cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: Rabí, cˀia¹ ja²ˀai⁴ i⁴-vi⁴. 26Jesús cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: Ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, nca³ jon² ti³vi³jnchi³sjai³-nao¹³, a³li²coi³-jin² nca³ je² choa⁴ qui³ˀyao³, to⁴coi³ nca³ tsa³qui³cho³ nio⁴xti²la⁴, cˀoa⁴ coan³squio³. 27Ti⁴xao¹³ a³li² to⁴tˀa³tsˀe⁴ je² xi³ vi³cha³² xi³ fi³tson³, to⁴nca³ tˀa³tsˀe⁴ je² xi³ vi³cha³² xi³ ti¹jna³ntsjai² xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai², xi³ je² ˀnti¹-le⁴ Ni³na¹ tsjoa¹-no³. Je² ˀnti¹-le⁴ xi³ Nˀai³-na¹ Ni³na¹ tsa³cˀe¹choa⁴. 28Cho⁴ta⁴-ve⁴ cˀoi⁴qui³tso²-le⁴ Jesús: Jme¹ xi³ sˀiain⁴-jin⁴, jme¹-ni³ nca³ si⁴xa¹-si¹ni³lai⁴jin⁴ Ni³na¹ jo³-sˀin² me³-le⁴. 29Jesús cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: Je²-vi⁴ xa¹ xi³ me³-le⁴ Ni³na¹, nca³ cˀoa⁴-sˀin² coan⁴cjain¹-no³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ je² Cristo xi³ Ni³na¹ qui³si³ca³sen¹. 30Cˀia⁴ cho⁴ta⁴-ve⁴ cˀoi⁴qui³tso²-le⁴ˀni³: Jme¹-ni³ choa⁴ xi³ cˀoai⁴-na³jin⁴, jme¹-ni³ nca³ cˀoa⁴-sˀin² jcha⁴-si¹ni³jin⁴, cˀoa⁴ coan⁴cjain¹-na³jin⁴ xi³ tˀa³tsi⁴. Jme¹ xa¹ xi³ nˀiain²³ ji³. 31Ne³ je² nˀai³jcha¹cjin³-na¹ tsa³cjen² je² nio⁴xti²la⁴ maná ya⁴ ˀnte³tˀa³xin²tˀa³, jo³-sˀin² tji¹tˀa³ xon⁴: Qui³si³cjen² je² nio⁴xti²la⁴ xi³ ja³ˀai³-ni³ ncˀa³jmi³. 32Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: Ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³: A³li²coi³ je² Moisés xi³ qui³tsjoa³-no³ je² nio⁴xti²la⁴ xi³ ncˀa³jmi³ ja³ˀai³-ni³, to⁴nca³ Nˀai³-na⁴ je²-vi⁴ xi³ tsjoa¹-no³ je² nio⁴xti²la⁴ xi³ ncˀa³jmi³ fa³ˀai³-ni³ xi³ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴. 33Je² nio⁴xti²la⁴ xi³ tsˀe⁴ Ni³na¹, je² xi³ vi³tjo³jen³-ni³ ncˀa³jmi³, xi³ tsjoa¹-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ cho⁴ta⁴son³ˀnte³. 34Cho⁴ta⁴-ve⁴ cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: Señor, tˀai²ntsjai²-na³jin⁴ je² nio⁴xti²la⁴ je²-vi⁴. 35Jesús qui³tso²-le⁴: An³ nia¹³ je² nio⁴xti²la⁴ xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³. Je² xi³ fa³ˀai³con²-na³ nca³ an³, a³li² cˀia³ coan⁴vao³-le⁴. Je² xi³ ma³cjain¹-le⁴ xi³ tˀa³tsˀan⁴, a³li² cˀia³ coan⁴fa³ti²-le⁴. 36To⁴nca³ cˀoa⁴qui³xin³-no³, nta³ tsa² an³ je³tsa³ˀya³-nao¹³, li²coi³ ma³cjain¹-no³. 37Je² nca³tsˀi³ xi³ tsjoa¹-na³ Nˀai³-na¹ cjoa⁴ˀai¹con³-na³, cˀoa⁴ je² xi³ fa³ˀai³con²-na³, an³ li²coi³ mˀaon³sje³. 38Li²coi³ ji²tjo⁴jen³-nia³ ncˀa³jmi³, jme¹-ni³ nca³ cˀoa⁴sˀin³-si¹nia³ jo³-sˀin² me³-na³ nca³ an³, to⁴nca³ jo³-sˀin² nca³ me³-le⁴ je² Nˀai³-na¹ xi³ qui³si³ca³sen¹-na³. 39Coi³ xi³ me³-le⁴ je² Nˀai³-na¹ xi³ qui³si³ca³sen¹-na³, nca³ ni⁴jnco³-jin² cha⁴-na³ je² nca³tsˀi³ xi³ je² qui³tsjoa³-na³, to⁴nca³ an³ si³cja³ˀa¹ya³-ni³le⁴ nca³ coi⁴cho³cje³tˀa³ ni⁴čhjin³. 40Cˀoa⁴ coi³ xi³ me³-le⁴ je² xi³ qui³si³ca³sen¹-na³, nca³ je² nca³tsˀi³ xi³ ve³ ˀnti¹-le⁴, cˀoa⁴ xi³ ma³cjain¹-le⁴ tˀa³tsˀe⁴, ca²ta³sˀe³-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai². Cˀoa⁴ an³ si³cja³ˀa¹ya³-ni³le⁴ nca³ coi⁴cho³cje³tˀa³ ni⁴čhjin³. 41Cˀia⁴ cho⁴ta⁴ judíos tsa³cjao¹ya³-ni³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ nca³ cˀoi⁴qui³tso²: An³ nia¹³ nio⁴xti²la⁴ xi³ ji²tjo⁴jen³-nia³ ncˀa³jmi³. 42Cho⁴ta⁴ judíos cˀoi⁴qui³tso²: A³ tsi² tsa² je²-vi⁴ Jesús, ˀnti¹-le⁴ José. ˀya³xcon³-nia¹ nˀai³-le⁴ cao⁴ na⁴-le⁴. A¹-ni³ cˀoa⁴tso²-si¹ni³: Ji²tjo⁴jen³-nia³ ncˀa³jmi³. 43Cˀia⁴ Jesús cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: A³li² cˀoa⁴-jin²sˀin² cho⁴va²ya³-nio³ xi²nquio⁴³. 44Ni⁴ˀya³-jin² xi³ coan⁴ nca³ cjoa⁴ˀai¹con³-na³, tsa² je² Nˀai³-na¹ xi³ qui³si³ca³sen¹-na³ li²coi³ cjoa⁴ˀai¹cao⁴. An³ si³cja³ˀa¹ya³-ni³le⁴ nca³ coi⁴cho³cje³tˀa³ ni⁴čhjin³. 45Je² xi³ qui³nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹, cˀoa⁴-sˀin² qui³squi³: Ni³na¹ coa⁴co²ya³-le⁴ nca³tsˀi³. Cˀoa⁴-sˀin²ˀni³ je² nca³tsˀi³ xi³ qui³nčhˀoe¹-le⁴ Nˀai³-na¹, xi³ coan³cho⁴ya³-le⁴, an³ fa³ˀai³con²-na³. 46Li²ˀya³ xi³ tsa³ve³ Nˀai³-na¹ to⁴je² xi³ ja³ˀai³ xi³ tsˀe⁴ Ni³na¹, je²-vi⁴ xi³ tsa³ve³ Nˀai³-na¹. 47Ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³: Je² xi³ ma³cjain¹-le⁴ xi³ tˀa³tsˀan⁴, tjin¹-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai². 48An³ nia¹³ nio⁴xti²la⁴ xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³. 49Je² nˀai³jcha¹cjin³-no³ tsa³cjen² je² nio⁴xti²la⁴ maná ya⁴ ˀnte³tˀa³xin²tˀa³, cˀoa⁴ cˀen³-ni¹. 50Je²-vi⁴ je² nio⁴xti²la⁴ xi³ vi³tjo³jen³-ni³ ncˀa³jmi³, jme¹-ni³ nca³ tsi² coi⁴ya²-si¹ni³ je² xi³ je² coa⁴cjen⁴. 51An³ nia¹³ nio⁴xti²la⁴ xi³ ti¹jna³con³, xi³ ji²tjo⁴jen³-nia³ ncˀa³jmi³. Tsa² jnco³ xi³ je² nio⁴xti²la⁴ coa⁴cjen⁴, cˀoe¹jna³con³-ni¹ nca³ntsjai². Je² yao³-na⁴ je² nio⁴xti²la⁴ xi³ an³ tsjoa³. Coi³ xi³ an³ tsjoa³, jme¹-ni³ nca³ coa⁴tio⁴con³-si¹ni³ cho⁴ta⁴son³ˀnte³. 52Cˀia⁴ cho⁴ta⁴ judíos qui³nchja⁴ i⁴ qui³nchja⁴ jan¹ qui³tso²: Jo¹-sˀin² coan⁴-ni³le⁴ je²-vi⁴ nca³ si⁴²cjen²-na¹ yao³-le⁴. 53Jesús cˀoi⁴qui³tso²-le⁴ cho⁴ta⁴ judíos: Ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, tsa² tsi² tsa² chi⁴nao⁴³ yao³-le⁴ ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴, tsa² tsi² tsa² sˀio⁴³ njin¹-le⁴je⁴, tsin²-no³ cjoa⁴vi³jna³chon³-jin². 54Je² xi³ squi⁴ne⁴ yao³-na⁴, cˀoa⁴ scˀoi¹ njin¹-na⁴, tjin¹-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai². An³ si³cja³ˀa¹ya³-ni³le⁴ nca³ coi⁴cho³cje³tˀa³ ni⁴čhjin³. 55Je² yao³-na⁴ xi³ ña³qui³ ma³chi³ne³, cˀoa⁴ je² njin¹-na⁴ xi³ ña³qui³ ma³ˀyo². 56Je² xi³ squi⁴ne⁴ yao³-na⁴, cˀoa⁴ xi³ scˀoi¹ njin¹-na⁴, an³ ti¹jna³cao⁴ntsjai²-na³, cˀoa⁴-ti⁴ an³ ti²jna⁴jin³ntsje²³ ni⁴ma⁴-le⁴. 57Jo³-sˀin² qui³si³ca³sen¹-na³ Nˀai³-na¹ xi³ ti¹jna³con³, cˀoa⁴ an³ ti²jna⁴coan³ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ Nˀai³-na¹, cˀoa⁴-ti⁴sˀin² ˀya³ xi³ an³ squi⁴ne⁴-na³ cˀoe¹jna³con³ xi³ to⁴tˀa³tsˀan⁴. 58Je²-vi⁴ nio⁴xti²la⁴ xi³ ji³tjo³jen³-ni³ ncˀa³jmi³. A³li² jo³-sˀin² nˀai³jcha¹cjin³-no³ tsa³cjen² je² nio⁴xti²la⁴ maná, cˀoa⁴ cˀen³-ni¹. Je² xi³ cjen² je² nio⁴xti²la⁴ cˀoe¹jna³con³ nca³ntsjai². 59Je² cjoa⁴ je²-vi⁴ cˀoa⁴qui³tso² ya⁴³ ntˀia³ sinagoga cˀia⁴ nca³ tsa³ca³co¹ya³ ya⁴ Capernaum.

En¹ xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai²

60Ncjin² cho⁴ta⁴-le⁴ cˀoi⁴qui³tso² cˀia⁴ nca³ qui³nčhˀoe¹-le⁴: Cjai¹nca³ ñˀain³ tjin¹ en¹ je²-vi⁴. ˀya¹ xi³ coan⁴ cjoi⁴nčhˀoe¹-le⁴. 61Cˀia⁴ nca³ tsa³ve³-le⁴con³ Jesús nca³ cho⁴ta⁴-le⁴ tjio¹fao¹ya³-ni³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ en¹-vi⁴ cˀoi⁴qui³tso²-le⁴: A³ si¹jti³-no³ je² en¹-vi⁴. 62Jo¹ coan⁴-no³ tsa² jchao⁴³ ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴ nca³ coai⁴mi³ jña³ nca³ ja³ˀai³-ni³. 63Je² espíritu-na¹ xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³. Je² yao³-na¹ li²jme³ xi³ chji¹-le⁴. Je² en¹ xi³ tsa³cja²cao⁴-no³ je² xi³ espíritu, cˀoa⁴ je² xi³ cjoa⁴vi³jna³chon³. 64To⁴nca³ tjin¹ cˀao³ nca³ jon² xi³ tsi² ma³cjain¹-no³. Jesús tsa³ve³-le⁴con³ jo³ sa³ˀnta³ nca³ ti¹tjon² ˀya³-ni³ve⁴ xi³ tsi² tsa² coi³ ma³cjain¹-le⁴, cˀoa⁴ ˀya³-ni³ve⁴ xi³ cˀoe⁴²tˀain³ na⁴jmi¹ xi³ tˀa³tsˀe⁴. 65Cˀoi⁴qui³tso² Jesús: Coi³ cˀoa⁴qui³xin³-no³, ni⁴ˀya³-jin² xi³ coan⁴ cjoa⁴ˀai¹con³-na³ tsa² tsi² je² Nˀai³-na¹ xi³ qui³si³ca³sen¹con³-na³. 66Cˀia⁴ sa³ˀnta³ ncjin² cho⁴ta⁴-le⁴ Jesús qui³si³cˀo¹fa³ya³, li²coi³ ti⁴ya⁴ tsˀa³mjen³cao⁴-ni³. 67Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴ xi³ te³jao² pa²stro⁴-le⁴: A³ cˀoa⁴-ti⁴ me³-no³je⁴ nca³ jon² nca³ coa⁴nquion¹³. 68Simón Pedro qui³tso²-le⁴: ˀya¹ xi³ coa⁴nquin¹chon³-lai⁴jin⁴. Ji³ xi³ tjin¹-li² en¹ xi³ tsjoa¹ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai². 69Jin⁴-jin⁴ ma³cjain¹-na³jin⁴, cˀoa⁴ ˀya³-ni¹⁴jin⁴ nca³ ji³ ni¹³ Cristo, xi³ ˀnti¹-le⁴ Ni³na¹ xi³ ti¹jna³con³. 70Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: A³ tsi² tsa² an³ qui³scoe²jin³-no³ xi³ te³jao² mao³, to⁴nca³ jnco³ xi³ ti¹jna³jin³-no³ xi³ nai⁴² cjoan³. 71Qui³nchja⁴ xi³ tˀa³tsˀe⁴ Judas Iscariote, ˀnti¹-le⁴ Simón, nca⁴ je²-vi⁴ xi³ cˀoe⁴²tˀain³ na⁴jmi¹ xi³ tˀa³tsˀe⁴ Jesús. Je² Judas jnco³ xi³ te³jao² ma³-ni¹ pa²stro⁴-ve⁴.