Μορφή αναζήτησης

San Lucas 16

Jnco³ cho⁴ˀnta³tsˀen⁴ xi³ ti¹jna³ˀnta³ tso³jmi²

1Cˀoa⁴-ti⁴ Jesús qui³tso²-le⁴ cho⁴ta⁴-le⁴: Jnco³ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹ tjin¹-le⁴ jnco³ cho⁴ˀnta³ xi³ ti¹jna³ˀnta³-le⁴ tso³jmi²-le⁴, cˀoa⁴ je²-vi⁴ qui³sˀe³nqui³ nqui³xcon⁴ nai³-le⁴ nca³ tso³jmi²-le⁴ ti¹si¹cje³ cjoa⁴tjao². 2Nai³-ve⁴ qui³nchja⁴-le⁴: Jme¹-ni³ je²-vi⁴ xi³ ti²nčhˀoe³-le²³vi⁴. Tˀai² coi²nta⁴ xi³ tˀa³tsˀe⁴ tso³jmi² xi³ qui³ni²cˀe²jna³ˀnta³-li², nca⁴ li²coi³ ti⁴coan⁴ coi⁴jna³ˀnta³-ni³. 3Cˀia⁴ je² cho⁴ˀnta³-ve⁴ ti⁴je² qui³tso² nca³ ti⁴je²-ni³: Jme¹ xi³ sˀian³. Je² nai³-na⁴ ti¹fa³ˀa¹xin²-na³ xa¹-vi⁴. A³ cjoi¹ ca³ˀnqui³-nia¹³, to⁴nca³ tsin²-na³ nca³nˀion¹. Tsa² tso³jmi² si³je¹cjoa⁴tjoa²³, cjoa⁴soa³ tjin¹-na³. 4An³ xi³ ˀve³-nia³ jo³ sˀian³ jme¹-ni³ nca³ cho⁴ta⁴ tsjoa¹ˀnte³-si¹ni³na³ ya⁴ ntˀia³-le⁴, cˀia⁴ nca³ tjo¹xin²-na³ xa¹ je²-vi⁴. 5Cˀia⁴ qui³nchja⁴-le⁴ nca³ jnco¹jnco¹ xi³ qui³tjen⁴-le⁴ tsˀe⁴ nai³-le⁴, qui³tso²-le⁴ xi³ ti¹tjon²: Jo¹ tjin¹ qui³tjen⁴-li² tsˀe⁴ nai³-na⁴. 6Je² qui³tso²: Jnco³ ciento lata si²ti⁴. Cˀoa⁴ qui³tso²-le⁴: Chjoai¹³ xon⁴ xi³ tji¹tˀa³-li², cˀoa⁴ cji³tˀa³na³nqui³ ti⁴jnai³, cˀoa⁴ ña³chan²te³ chji¹³. 7Cˀia⁴ qui³tso²-le⁴ xi³ nqui²jnco³: Cˀoa⁴ ji³, jo¹ tjin¹ qui³tjen⁴-li². Je² qui³tso²: Jnco³ ciento quin³ta² xi³ trigo: Cˀoa⁴ je² qui³tso²-le⁴: Chjoai¹³ xon⁴ xi³ tji¹tˀa³-li², cˀoa⁴ chji¹³ ño³can³ quin³ta². 8Je² nai³-le⁴ tsa³cˀa³sje³nta³ je² cho⁴ˀnta³tsˀen⁴-ve⁴ xi³ ti¹jna³ˀnta³ tso³jmi²-ve⁴, nca⁴ cˀoa⁴qui³sˀin³ nca³ xˀin⁴cjoa⁴. Nca⁴ je² cho⁴ta⁴ xi³ si¹xa¹cao⁴ cjoa⁴son³ˀnte³ ntˀai⁴-vi⁴ nca³ coi³ ni⁴čhjin³-vi⁴, nqui²sa⁴ nˀion¹ chji⁴ne⁴ ma³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴ma⁴-le⁴ cao⁴-ni³ tsa² cho⁴ta⁴ xi³ tsˀe⁴ lˀi¹. 9An³ cˀoa⁴xin³-no³: Mi²yo⁴ tˀiaon⁴³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴nchi⁴na¹ xi³ chˀao³ tjin¹. Cˀoa⁴-sˀin² tsjoa¹ˀnte³-no³ ya⁴ jña³ si⁴cja¹yao³ nca³ntsjai² ni⁴čhjin³ cˀia⁴ nca³ cha⁴ cjoa⁴nchi⁴na¹-no³. 10Je² xi³ ña³qui³ nta³ si¹tjo³son²-le⁴ cjoa⁴ xi³ to⁴choa³ tjin¹, cˀoa⁴²-ti⁴ ña³qui³ nta³ si¹tjo³son²-le⁴ xi³ nqui²sa⁴ tse³ tjin¹ cjoa⁴. To⁴nca³ je² xi³ vˀa³na⁴cha⁴ cao⁴ cjoa⁴ xi³ to⁴choa³ tjin¹, cˀoa⁴²-ti⁴ vˀa³na⁴cha⁴ cao⁴ xi³ nqui²sa⁴ tse³ tjin¹. 11Tsa² cao⁴ cjoa⁴nchi⁴na¹ xi³ chˀao³ tjin¹, li²coi³ nta³ qui³nˀiaon²³, ˀya¹ xi³ si⁴²ca³tio²ˀnta³-no³ je² cjoa⁴nchi⁴na¹ xi³ ña³qui³ cˀoa⁴tjin¹. 12Cˀia⁴ tsa² cao⁴ tso³jmi²-le⁴ xi³ cja⁴ˀai¹ cho⁴ta⁴ li²coi³ nta³ qui³nˀiaon²³, ˀya¹ xi³ tsjoa¹-no³ xi³ tsaon⁴³. 13Ni⁴jnco³-jin² cho⁴ˀnta³ xi³ jao² nai³-le⁴ si¹xa¹-le⁴, nca⁴ jti³que³ coan⁴ jnco³, cˀoa⁴ xi³jnco³ coan⁴tsjoa³que³, a³xo⁴ coai⁴tˀa³-le⁴ jnco³, cˀoa⁴ xi³jnco³ chˀao³ scoe⁴con³. Li²coi³ coan⁴ si⁴xa¹-lao⁴³ nca³ jao², Ni³na¹ cao⁴ cjoa⁴nchi⁴na¹. 14Cˀoa⁴-ti⁴ qui³nčhˀoe¹ nca³yi³je³ je² cjoa⁴-vi⁴ je² cho⁴ta⁴ fariseos xi³ tsjoa³que³ taon⁴, to⁴tsa³qui³jno²que³ Jesús. 15Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: Jon² xi³ nˀo²sje³ntao³ yao³-no³ nqui³xcon⁴ cho⁴ta⁴, to⁴nca³ Ni³na¹ ve³ ni⁴ma⁴-no³. Je² cjoa⁴-vi⁴ xi³ nqui²sa⁴ ncˀa³ tjin¹ jo³ tso² cho⁴ta⁴, chˀao³ tjin¹ nqui³xcon⁴ Ni³na¹. 16Tjio¹ sa³ˀnta³ ni⁴čhjin³-le⁴ Juan cjoa⁴te¹xo³ma³ cao⁴ je² xi³ nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹. Cˀia⁴² sa³ˀnta³ no²cjoa⁴ya³-ni³ en¹nta³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹. Nca³tsˀi³ vˀa³sje³ nca³nˀion¹-le⁴ nca³ cjoa⁴ˀa³sˀen³ cjoa⁴te¹xo³ma³-ve⁴. 17Nqui²sa⁴ choa³ ñˀain³ cjoa⁴ nca³ cjoe⁴tˀa³ ncˀa³jmi³ cao⁴ son³ˀnte³ cao⁴-ni³ tsa² nca³ jnco³ ˀnti¹ letra-le⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³ xi³ tsi²coi³ coan⁴jnco³. 18To⁴ˀya³-ni³ xi³ tsjion¹ chjon⁴²-le⁴, tsa² cja⁴ˀai¹ coi⁴xan³cao⁴, cjoa⁴cha³jnqui³ tjin¹-le⁴. Cˀoa⁴ je² xi³ coi⁴xan³cao⁴ je² chjon⁴² xi³ xˀin⁴-le⁴ qui³tsjion³, cjoa⁴cha³jnqui³ tjin¹-le⁴.

Jnco³ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹ cao⁴ jnco³ xi³ Lázaro ˀmi²

19Tjin¹ jnco³ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹ xi³ tsa³cˀa³cja¹ na³jño³jco³ xi³ nˀion¹ nta³. Nchaon³nchaon³ tsa³cjen²sˀoi¹. 20Cˀoa⁴-ti⁴ tjin¹ jnco³ cho⁴ta⁴yo⁴ma⁴ xi³ Lázaro ˀmi², xi³ ni²cˀe¹jna³tˀa³ xo⁴ntjoa⁴-le⁴, nˀion¹ ya³jon³-le⁴ jtse¹. 21Me³-le⁴ nca³ si¹tse³-ni³ yao³-le⁴ ˀnti¹čhˀoa¹ xi³ tsao³nqui³-ni³ ya¹mi²xa⁴-le⁴ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹-ve⁴. Nta³ tsa² je² nia¹ ja³ˀai³ qui³to³ma²jon³ jtse¹-le⁴. 22Cˀoa⁴ coan³-ni³ nca³ cˀen³ ˀnti¹cho⁴ta⁴yo⁴ma⁴-ve⁴. A²ncje⁴ qui³cao⁴, qui³si³cˀe¹jna³tˀa³-le⁴ Abraham. Cˀoa⁴-ti⁴ cˀen³ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹-ve⁴, cˀoa⁴ qui³sˀe³ñai³. 23Cˀoa⁴ ya⁴ ˀnte³ cjoa⁴ñˀain³ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹-ve⁴ ti¹fa³ˀa¹ cjoa⁴ñˀain³. Qui³sco²mi³xcon⁴, tsa³ve³ Abraham nca³ cjin³tˀa³, cˀoa⁴ Lázaro ya⁴ ti¹jna³tˀa³-le⁴. 24Cˀia⁴ qui³squi³ˀntia¹, qui³tso²: Nˀai³ Abraham, jcha⁴ma⁴ta³con³-nai¹³, cˀoa⁴ ti⁴ca³sain¹³ Lázaro, ca²ta³si¹ca³ˀnchi⁴ jco⁴na⁴jma¹ntsja³ cao⁴ na³nta¹, ca²ta³si¹qui³njen³nchˀan¹ ni³jen³. Cjai¹nca³ tse³ cjoa⁴ñˀain³ ti²fa³ˀa³ jin³lˀi¹-vi⁴. 25Abraham qui³tso²-le⁴: ˀnti¹, nta³ ti⁴cja³ˀai³tsjain³ nca³ nˀion¹ qui³tjoe¹-li² tso³jmi² xi³ nta³ tjin¹ cˀia⁴ nca³ tsa³qui³jna³choin³, cˀoa⁴ Lázaro qui³scoe¹ xi³ chˀao³ tjin¹. To⁴nca³ ntˀai⁴-ntai⁴ je² ma³tsjoa³ya³-le⁴ i⁴-vi⁴, cˀoa⁴ ji³ cjoa⁴ñˀain³ ti³chja³ˀai². 26Cˀoa⁴ xi³ tjin¹-sa³, jnco³ xo⁴nca¹ xi³ nˀion¹ na⁴nca⁴ qui³jna³ ˀncho²va³sen³-na¹, jme¹-ni³ nca³ je² xi³ me³-le⁴ cjoa⁴ˀa³to³tˀa³-no³ ya⁴-ve⁴ li²coi³ coan³-le⁴, ni⁴je² xi³ jan¹ cjoa⁴ˀa³ i⁴-vi⁴. 27Qui³tso² cho⁴ta⁴nchi⁴na¹-ve⁴: Cˀoe³tsˀoa²-le²³ˀni³, nˀai³, nca³ si⁴ca³sen¹-ni³ Lázaro ya⁴ ntˀia³-le⁴ nˀai³-na⁴. 28Nca⁴ aon² ntsˀe³ tjin¹-na³, jme¹-ni³ nca³ nta³ tsjoa¹-si¹ni³le⁴ cjoa⁴qui²xi⁴, jme¹-ni³ nca³ tsi² tsa² je² cˀoa⁴-ti⁴ cjoa⁴ˀai¹-si¹ni³ ja⁴ˀnte³ je²-vi⁴ jña³ tjin¹ cjoa⁴ñˀain³. 29Abraham qui³tso²-le⁴: Tjin¹-le⁴ Moisés cao⁴ cho⁴ta⁴ xi³ qui³nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹. Ca²tji³nčhˀoe¹-le⁴. 30Cˀia⁴ qui³tso² cho⁴ta⁴nchi⁴na¹-ve⁴: Mai³, nˀai³ Abraham. To⁴nca³ tsa² jnco³ xi³ je³tsa³ve³ cjoa⁴vi³ya³ coai⁴con³-le⁴, si⁴²cˀa³ntjai²ya³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-le⁴. 31To⁴nca³ Abraham qui³tso²-le⁴: Tsa² tsi² nčhˀoe¹-le⁴ Moisés cao⁴ cho⁴ta⁴ xi³ qui³nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹, cˀoa⁴-ti⁴ li²coi³ coan⁴cjain¹-le² tsa² jnco³ xi³ cjoa⁴ˀa²ya³jin³-ni³le⁴ cˀen³.