Μορφή αναζήτησης

San Lucas 17

Me³-le⁴ sca⁴ni²jin³-na¹ je¹

(Mt. 18:6-7, 21-22; Mr. 9:42)

1Jesús qui³tso²-le⁴ cho⁴ta⁴-le⁴: Ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ nca³ cjoa⁴ˀai¹ xi³ me³-le⁴ sca⁴ni²jin³-na¹ je¹, to⁴nca³ ma⁴-xo¹ni³ je² xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴ˀai¹. 2Nqui²sa⁴ to⁴nta³-le⁴ tsa² jnco³ la⁴jao⁴ sˀe⁴tˀa³nˀion¹nqui³ ya¹sin³, cˀoa⁴ si⁴cˀa³tjen⁴jin³ nta¹chi³con³ cao⁴-ni³ tsa² nca³ sca⁴ni²jin³ je¹ jnco³ je² ˀnti¹xti³-vi⁴. 3Cˀoa⁴-sˀin² ti⁴coi²ntao⁴³ yao³-no³ nca³ jon². Tsa² je¹ coa⁴jnqui³ ntsˀai³ xi³ tˀa³tsi⁴, ti⁴cha¹cja¹ya³-lai⁴, cˀoa⁴ tsa² si⁴²cˀa³ntjai²ya³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-le⁴ ti⁴cha³tˀa³-lai⁴. 4Cˀia⁴ tsa² ña³to³ cˀa³ nca³ jnco³ ni⁴čhjin³ coa⁴jnqui³ je¹ xi³ tˀa³tsi⁴, cˀoa⁴ tsa² ña³to³ cˀa³ nca³ jnco³ ni⁴čhjin³ cjoa⁴ˀai¹con³-li² nca³ coi⁴tso⁴: Ca²si³cˀa³ntjai²ya³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-na⁴, ti⁴cha³tˀa³-lai⁴. 5Cˀia⁴ cho⁴ta⁴-le⁴ qui³tso²-le⁴ Nai³-na¹: Ti⁴sen⁴cao⁴-na³jin⁴, jme¹-ni³ nca³ nqui²sa⁴ nˀion¹ coan⁴cjain¹-si¹ni³na³jin⁴. 6Cˀia⁴ je² Nai³-na¹ qui³tso²: Cˀia⁴ tsa² nta³ ma³cjain¹-no³ nta³ tsa² to⁴choa³ tjin¹ jo³-ni³ tsa² jnco³ na⁴xin⁴-le⁴ mostaza, cˀoa⁴coi⁴xon¹-lao⁴³ je² ya¹ sicómoro: Chjo⁴ne²yai³ yao³-li⁴, cˀoa⁴ tˀe²ntjai² yao³-li⁴ ya⁴ jin³ nta¹chi³con³, cˀoa⁴ si⁴²tjo³son²-no³.

Cho⁴ˀnta³ xi³ cˀoa⁴qui³sˀin³ je² xi³ tji¹tˀain³-le⁴

7ˀya¹-ni³ xi³ jon²-vi⁴ xi³ tjin¹jnco³-le⁴ cho⁴ˀnta³ xi³ fi²cˀe¹nchi³, a³xo⁴ cho⁴ si¹coi²nta⁴, xi³ cˀoa⁴coi⁴tso⁴-le⁴ cˀia⁴ nca³ cjoa⁴ˀai¹-ni³ nqui³chao³: Nti⁴ton⁴ nti⁴ton⁴ ti⁴tjai¹³, ti⁴jna³tˀai³ ya¹mi²xa⁴. 8A³ tsi² tsa² coi⁴tso⁴-le⁴: Tˀe²nta³-nai¹³ xi³ coa²cjen⁴-nia³, tˀe²xco¹nqui³ cja¹ntia³-li⁴ na³jño³-li⁴, tˀe²ya³-nai¹³ sa³ˀnta³ cjoe⁴ coa²cjen⁴, scˀoia⁴. Xi³ coan⁴scan³-ni³ je²-vi⁴ coi⁴chi³ nca³ ji³, cˀoa⁴ sˀoi⁴. 9A³ tsjoa¹-le⁴ cjoa⁴nta³ cho⁴ˀnta³-le⁴ nca³ nta³ ca²si¹tjo³son² xi³ qui³sˀe³tˀain³-le⁴. An³ xian³ nca³ mai³. 10Cˀoa⁴-ti⁴sˀin² nca³ jon²-vi⁴ cˀia⁴ nca³ ca²fe³ca²vi³tjo³son²-no³ nca³yi³je³ xi³ ca²sˀe³tˀain³-no³, cˀoa⁴ti⁴xon¹³: Ña¹-vi⁴ cho⁴ˀnta³ xi³ tsi²jme³ chji¹-le⁴, nca³ to⁴je² xi³ tji¹tˀain³-na¹ cˀoa⁴qui³nˀian².

Te³ cho⁴ta⁴ xi³ ti¹fi²ˀnto³jon³ yao³-le⁴

11Cˀoa⁴coan³ cˀia⁴ nca³ ti¹fi² Jesús ya⁴ Jerusalén, ja³ˀa³jin³va³sen³ Samaria cao⁴ Galilea. 12Cˀia⁴ nca³ ja³ˀa³sˀen³ jnco³ na⁴xi⁴na³nta¹ˀnti¹, te³ cho⁴ta⁴xˀin⁴ xi³ ti¹fi²ˀnto³jon³ yao³-le⁴ ji³nčhoa³nčhˀoe² ya⁴ya³ ntia⁴². Je² xi³ cjin³ tsa³qui³ncha³-ni³le⁴. 13Nˀion¹ qui³nchja⁴-le⁴, qui³tso²: Jesús, Maestro, jcha⁴ma⁴ta³con³-na³jin⁴. 14Cˀia⁴ nca³ je² tsa³ve³, qui³tso²-le⁴: Ta⁴nquion¹³, ta⁴co²-lao⁴³ yao³-no³ na⁴ˀmi³-ve⁴. Cˀoa⁴coan³ nca³ tjio¹fi², tsje³ coan³-ni³. 15Cˀia⁴ nca³ jnco³ nca³ je² tsa³ve³ nca³ je³coan³nta³, qui³si³cˀo¹fa³ya³, cao⁴ nˀion¹jta⁴ tsˀa³sje³je³ya³ Ni³na¹. 16Ji³cho² si¹cˀa³tjen⁴ tˀa³na³nqui³ yao³-le⁴ ya⁴nqui³ ntso⁴co⁴ Jesús. Ni³na¹ xi³ ca²tˀe¹chji¹-li² qui³tso²-le⁴. Cˀoa⁴ je²-vi⁴ cho⁴ta⁴ samaritano ni¹. 17Jesús qui³tso²: A³ tsi² te³ ma³-ni³ xi³ coan³tsje³. Xi³ nqui² ña³jan², jña¹ tjio¹. 18A³ tsi² ˀya³-sa³ tjin¹ xi³ qui³si³cˀo¹fa³ya³, xi³ qui³tsjoa³-le⁴ cjoa⁴nta³ Ni³na¹. A³ to⁴je²-vi⁴ xi³ cho⁴ta⁴tˀa³xin² ni¹. 19Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: Ti⁴so²tjain⁴, tˀin³-la²ntai³, coi³ nca³ coan³cjain¹-li² ca²ma³nta³-ni³.

Cjoa⁴ˀai¹ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹

(Mt. 24:23-28, 36-42)

20Cˀia⁴ cho⁴ta⁴ fariseos qui³tsi²na³nqui³-le⁴: Cˀia¹ tjin¹-ni³ nca³ cjoa⁴ˀai¹ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹. Jesús qui³tso²-le⁴: Je² cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹ li²coi³ tsen³ cji³ nca³ cjoa⁴ˀai¹. 21Ni⁴coi⁴tso⁴-jin²: Coe⁴-ni³ i⁴-vi⁴, a³xo⁴ coe⁴-ni³ ya⁴-ve⁴, nca⁴ je² cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹ i⁴ ti¹jna³jin³-no³vi⁴. 22Cˀoa⁴qui³tso²-le⁴ cho⁴ta⁴-le⁴: Ni⁴čhjin³ cjoa⁴ˀai¹ cˀia⁴ nca³ coan⁴me³-no³ jchao⁴³ jnco³ ni⁴čhjin³-le⁴ ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴, cˀoa⁴ li²coi³ jchao⁴³. 23Cˀoa⁴coi⁴tso⁴-no³: Coe⁴-ni³ i⁴-vi⁴, coe⁴-ni³ ya⁴-ve⁴. A³li² ma³nquin¹-jion²³, ni⁴mai¹tjen⁴nqui³-jin²lao⁴³. 24Jo³-ni³ tsa² lˀi¹chˀaon⁴ xi³ si¹cja³te³ sa³ˀnta³ nca³qui³jnta² ncˀa¹, cˀoa⁴-ti⁴sˀin² coan⁴ ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴ coi³ ni⁴čhjin³-le⁴. 25To⁴nca³ ti¹tjon²-cjoa²la² ma³chjen¹ nca³ tse³ cjoa⁴ñˀain³ cjoa⁴ˀa², cˀoa⁴ cho⁴ta⁴ xi³ tjio¹ ntˀai⁴ cˀoa⁴sje³xin²-le⁴. 26Jo³ coan³ chon³ ni⁴čhjin³-le⁴ Noé, cˀoa⁴-ti⁴sˀin² coan⁴ ni⁴čhjin³-le⁴ je² ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴. 27Tsa³cjen², qui³tsˀi³, chi³xan³, qui³si³qui³xan³ xi¹ncjin¹, sa³ˀnta³ ni⁴čhjin³ nca³ ja³ˀa³sˀen³ Noé chi³tso³ yˀai³-ve⁴. Cˀia⁴ ja³ˀai³ jtsi¹xcon¹-ve⁴ xi³ qui³si³cˀen³ nca³tsˀi³. 28Cˀoa⁴-ti⁴sˀin² jo³ coan³ chon³ ni⁴čhjin³-le⁴ Lot. Tsa³cjen², qui³tsˀi³, tsa³ca³tse³, tsa³ca³te¹na³, tsa³cˀe¹ntje², tsa³cˀe¹nta³ ni³ˀya³. 29To⁴nca³ je² ni⁴čhjin³ nca³ Lot ji³tjo³-ni³ ˀnte³ Sodoma, tsˀa³-ni³ ncˀa³jmi³ lˀi¹ cao⁴ chao³ azufre xi³ qui³si³cˀen³ nca³tsˀi³. 30Jo³-ni³ tsa² je²-vi⁴, cˀoa⁴-sˀin² coan⁴ chon³ je² ni⁴čhjin³ cˀia⁴ nca³ je² ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴ coan⁴tsen³son²tsen³. 31Coi³ ni⁴čhjin³-ve⁴ je² xi³ ya⁴ ti¹jna³son² ntˀia³-le⁴, cˀoa⁴ tso³jmi²-le⁴ tjio¹ya³ ntˀia³-le⁴, nqui²sa⁴ nta³ tsa² li²coi³ fi²jen³ nca³ scoe¹. Cˀoa⁴ je² xi³ jan¹ ti¹jna³ nqui³chao³ jan¹, cˀoa⁴-ti⁴ nqui²sa⁴ nta³ tsa² li²coi³ si⁴²cˀo¹fa³ya³tˀa³. 32Na¹nta³ ti⁴cja³ˀai³tsjaon³ je² chjon⁴²-le⁴ Lot. 33To⁴ˀya³-ni³ xi³ me³-le⁴ nca³ cˀoa⁴sje³ntjai² ni⁴ma⁴-le⁴, to⁴si⁴²cha³ ni⁴ma⁴-le⁴. Cˀoa⁴ to⁴ˀya³-ni³ xi³ si⁴²cha³ ni⁴ma⁴-le⁴, cˀoa⁴sje³ntjai² ni⁴ma⁴-le⁴. 34Cˀoa⁴xin³-no³ nca³ jao² cho⁴ta⁴ cˀoe¹yo³son² jnco³ na⁴chan³ je² ni⁴tjen⁴-ve⁴, jnco³ xi³ tjo¹ve¹, cˀoa⁴ xi³ nqui²jnco³ sˀe⁴jna³-ni¹. 35Jao² ya¹nchjin¹ xi³ to⁴ña³ scˀao¹, jnco³ xi³ tjo¹ve¹, cˀoa⁴ xi³ nqui²jnco³ sˀe⁴jna³-ni¹. 36Jao² xi³ coa⁴tio⁴ ya⁴ nqui³chao³, jnco³ xi³ tjo¹ve¹, cˀoa⁴ xi³ nqui²jnco³ sˀe⁴jna³-ni¹. 37Cho⁴ta⁴ qui³tso²-le⁴ Jesús: Jña¹-ni³, Señor. Cˀoa⁴ je² qui³tso²-le⁴: Ya⁴ jña³ sˀe⁴jna³ yao³cˀen³, ya⁴² coa⁴tio⁴jtin¹ ni¹que¹.