Μορφή αναζήτησης

San Lucas 18

Jnco³ chjon⁴² xi³ cˀen³ xˀin⁴-le⁴

1Jesús qui³tso²-le⁴ jnco³ cjoa⁴xco¹son² jo³-sˀin² ma³chjen¹ nca³ cˀoe¹tsˀoa³ntsje², cˀoa⁴ li²coi³ coan⁴ nca³ si⁴qui³jta³². 2Qui³tso²: Ya⁴ jnco³ na⁴xi⁴na³nta¹ tjin¹ jnco³ xca²le⁴ xi³ tsi² tsa² tsa³cjon¹-le⁴ Ni³na¹, ni⁴tsa³ve³xcon¹-jin² cho⁴ta⁴. 3Cˀoa⁴-ti⁴ ya⁴ na⁴xi⁴na³nta¹-ve⁴ tjin¹ jnco³ chjon⁴² xi³ cˀen³ xˀin⁴-le⁴, cˀoa⁴ xi³ ncjin² cˀa³ ja³ˀai³nčhˀoe² xca²le⁴-ve⁴, qui³tso²: Ti⁴sen⁴cao⁴-nai¹³, chˀa⁴sje³ntjai²-nai¹³ tˀa³tsˀe⁴ co²ntran⁴-na⁴. 4To⁴nca³ jnco³jao² ni⁴čhjin³ coan³cai³-le⁴, li²coi³ qui³si³sin³-le⁴. Xi³ coan³scan³-ni³ qui³tso²-le⁴ yao³-le⁴: Nta³ tsa² li²coi³ tsa³cjon³-le⁴ Ni³na¹, ni⁴ˀve³xcon¹-jian²³ cho⁴ta⁴, 5coi³ nca³ je² chjon⁴²cˀan³-ve⁴ ti¹si¹jti³-na³, cˀoa³sje³ntjai²-le⁴, jme¹-ni³ nca³ tsi² tsa² ti⁴cjoa⁴ˀai¹ qui³ncha²si³-ni³na³. 6Qui³tso² je² Nai³-na¹: Ti⁴no¹ˀya³-lao⁴³ jo³ tso² xca²le⁴tsˀen⁴ xi³ tsin²-le⁴ cjoa⁴qui²xi⁴. 7Cˀoa⁴ Ni³na¹ a³ tsi² cˀoe⁴²nta³jin³-le⁴ xi⁴ tsˀe⁴ cho⁴ta⁴ xi³ tsa³cja³ˀa¹jin³ xi³ nˀion¹ nchja⁴-le⁴ ni⁴čhjin³ cao⁴ ni⁴tjen⁴, a³ tsin²-le⁴ cjoa⁴tse³jta³ xi³ tˀa³tsˀe⁴. 8Cˀoa⁴xin³-no³ nca³ nˀion¹ xi¹ti¹ cˀoe⁴²nta³jin³-le⁴. To⁴nca³ cˀia⁴ nca³ je² ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴ cjoa⁴ˀai¹, a³ coan⁴sjai³-le⁴ cho⁴ta⁴ xi³ coan⁴cjain¹-le⁴ i⁴ son³ˀnte³.

Jnco³ cho⁴ta⁴ xi³ vˀe¹ña³ taon⁴va³sen³

9Cˀoa⁴-ti⁴ qui³tso²cˀa³-le⁴ xi³ ti⁴je²-ni³ ma³cjain¹-le⁴ nca³ cho⁴ta⁴cjoa⁴qui²xi⁴ cjoan³, xi³ tsˀa³sje³nqui³ nca³tsˀi³ xi³cˀa³, qui³tso²jnco³-le⁴ cjoa⁴xco¹son². 10Jao² cho⁴ta⁴ xi³ qui³quin³ yo⁴nco⁴ nca³ cˀoe⁴²tsˀoa³, jnco³ xi³ cho⁴ta⁴ fariseo, xi³ nqui²jnco³ xi³ cho⁴ta⁴ xi³ vˀe¹ña³ taon⁴va³sen³. 11Je² cho⁴ta⁴ fariseo nca³ se¹nto³, cˀoa⁴-sˀin² ti¹vˀe¹tsˀoa³ ti⁴je²-ni³: Ni³na¹ tsjoa³-le²³ cjoa⁴nta³ nca³ a³li² coi³-jian²³ jo³ cjoan³ xi³cˀa³ cho⁴ta⁴, xi³ cho⁴ta⁴che¹, xi³ tsin²-le⁴ cjoa⁴qui²xi⁴, xi³ cha³jnqui³, ni⁴ jo³-sˀin² cjoan³ nta³ tsa² je² cho⁴ta⁴-vi⁴ xi³ vˀe¹ña³ taon⁴va³sen³. 12Jao² cˀa³ nca³ jnco³ xo³ma²na⁴ vi³jna³nchjan²³, tsjoa³nia¹³ jnco³ ya³ xi³ te³ ya³ to⁴jo³ tjin¹ xi³ sa³co¹-na³. 13To⁴nca³ je² cho⁴ta⁴ xi³ vˀe¹ña³ taon⁴va³sen³, cjin³ ti¹jna³. Cai³-le⁴ nca³ cjo³mi³ncˀa³ xcon⁴ ncˀa³jmi³. To⁴si¹jtsin³tˀa³-ni³ nta³ni⁴sin⁴-le⁴, qui³tso²: Ni³na¹, ca²ta³sˀe³-li² cjoa⁴ma⁴ta³con² xi³ tˀa³tsˀan⁴, nca⁴ cho⁴ta⁴tsˀen⁴ nia¹³. 14Cˀoa⁴xin³-no³ nca³ je²-vi⁴, li²coi³ je² xi³jnco³-ve⁴, xi³ qui³jen³ ni³ˀya³-le⁴ nca³ je³tˀa³ je¹-le⁴. Nca⁴ to⁴ˀya³-ni³ xi³ ncˀa³ vˀa³sje³ yao³-le⁴, cjai¹nca³ na³nqui³ coan⁴-ni³, cˀoa⁴ je² xi³ na³nqui³ vˀa³sje³ yao³-le⁴, ncˀa³ coi⁴tjo³-ni³.

Jesús si¹chi³con³tˀain³ ˀnti¹xti³

(Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16)

15Ja³ˀai³cao⁴-le⁴ nta³ tsa² ˀnti¹xti³, jme¹-ni³ nca³ si⁴²cao⁴-si¹ni³. Cˀia⁴ nca³ je² cho⁴ta⁴-le⁴ Jesús tsa³ve³, qui³nchja⁴ti³cao⁴ xi³ ji³cho²cao⁴. 16To⁴nca³ Jesús qui³tso²: Tˀai²ˀnte³-lao⁴³ xti³-ve⁴, nca³ ca²tji³nčhoa¹con³-na³, a³li² vˀe²chjoa²-jin²lao⁴³ nca³ cˀoa⁴-sˀin² cjoan³ je² xi³ tsˀe⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹. 17Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, to⁴ˀya³-ni³ xi³ tsi²coi³ scoe¹ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹ jo³-ni³ tsa² jnco³ ˀnti¹ scoe¹ xi³ vˀai²-le⁴, li²coi³ coan⁴ cjoa⁴ˀa³sˀen³.

Jnco³ cho⁴ta⁴ti¹tjon² xi³ nchi⁴na¹

(Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31)

18Jnco³ cho⁴ta⁴ti¹tjon² qui³tsi²na³nqui³-le⁴: Maestro ntai³, jme¹ cjoa⁴nta³ xi³ sˀian³, jme¹-ni³ nca³ sˀe⁴-si¹ni³na³ cjoa⁴vi³jna³chon³ xi³ nca³ntsjai². 19Jesús qui³tso²-le⁴: A¹-ni³ nca³ cho⁴ta⁴nta³ ˀmi²-si¹ni³nai¹³. Ni⁴ˀya³-jin² xi³ nta³, to⁴jnco³ je² Ni³na¹. 20Je³²ˀyai³ cjoa⁴te¹xo³ma³: A³li² ni²cˀen³-jin²³, a³li² ni²cha³jnqui³-jin²³, a³li² ni²che¹-jin²³, a³li² va³sen²nti³so³-jin²lai⁴ xi³cˀa³. Jcha⁴xcoin¹³ nˀai³-li⁴ na⁴-li⁴. 21Cˀia⁴ je² qui³tso²: Nca³yi³je³ cjoa⁴ je²-vi⁴, cˀoa⁴-sˀin² ti²si³cji³tjo³soan²³ jo³ sa³ˀnta³ nca³ xtia³. 22Cˀia⁴ nca³ Jesús qui³nčhˀoe¹ je²-vi⁴, qui³tso²-le⁴: Nqui²jnco³-sa³ cjoa⁴ xi³ cha³-li². Ta⁴te²nai³ nca³yi³je³ xi³ tjin¹-li², tˀai²-lai⁴ je² xi³ yo⁴ma⁴, cˀoa⁴ sˀe⁴²-li² cjoa⁴nchi⁴na¹ ncˀa³jmi³, cˀoa⁴ nčhoa¹tˀa³-nai¹³. 23Cˀia⁴ nca³ je² qui³nčhˀoe¹ je²-vi⁴, cjai¹nca³ to⁴fao¹ coan³-le⁴, nca⁴ cjai¹nca³ nchi⁴na¹. 24Ti¹ve³ Jesús nca³ cjai¹nca³ va³ coan³-le⁴ cho⁴ta⁴ je²-ve⁴, qui³tso²: A³li² to⁴cˀoa⁴²cji³ ñˀain³ coan⁴-le⁴ cjoa⁴ˀa³sˀen³jin³ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹ je² xi³ cjoa⁴nchi⁴na¹ tjin¹-le⁴. 25Li²coi³ to⁴jo³ ñˀain³ nca³ cjoa⁴ˀa³sˀen³ jnco³ camello jña³ ti⁴xˀa⁴ xcon⁴ni³nto³, cao⁴-ni³ tsa² cjoa⁴ˀa³sˀen³jin³ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹ jnco³ cho⁴ta⁴nchi⁴na¹. 26Je² xi³ qui³nčhˀoe¹-le⁴, qui³tso²: ˀya¹-ni³ tso²cˀoa⁴ xi³ coan⁴ coi⁴tjo³ntjai². 27Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: Je² xi³ tsi² coi³ coan⁴-le⁴ cho⁴ta⁴, Ni³na¹ coan⁴-le⁴. 28Cˀia⁴ Pedro qui³tso²: Coe⁴-ni³, je³qui³ni²ca³toi¹⁴-jin⁴ jme³ xi³ tsain⁴-jin⁴, cˀoa⁴ ji³ ji³nčhoa³tˀa³-lai²⁴jin⁴. 29Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ xin³-no³, ni⁴ˀya³-jin² tjin¹ xi³ qui³si³ca³tio¹ ntˀia³-le⁴, xi³jcha¹-le⁴, ntsˀe⁴, chjon⁴²-le⁴, xti³-le⁴, xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹, 30xi³ tsi² tsa² nqui²sa⁴ ncjin² ya³ cˀoa⁴tjin¹ cˀoai⁴-le⁴, coi³ ni⁴čhjin³ je²-vi⁴, cˀoa⁴ sˀe⁴-le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ je² ni⁴čhjin³ xi³ sˀa⁴nčhoa¹.

Jesús tsa³ca³co¹ya³ jo³-sˀin² nca³ sˀe⁴-le⁴ cjoa⁴vi³ya³

(Mt. 20:17-19; Mr. 10:32-34)

31Cˀia⁴ Jesús qui³tˀa³xin²cao⁴ xi³ te³jao² cho⁴ta⁴-le⁴, qui³tso²-le⁴: Coe⁴-ni³ ma³nquin¹mia³² ya⁴ Jerusalén, cˀoa⁴ coi⁴tjo³son² nca³yi³je³ cjoa⁴ xi³ je² cho⁴ta⁴ xi³ qui³nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹ qui³squi³ tˀa³tsˀe⁴ ˀnti¹-le⁴ cho⁴ta⁴. 32Sca⁴ni²tˀa³-le⁴ cho⁴ta⁴ xi³ li² judío-jin², coi⁴jno³que³, cˀoa⁴ chˀao³ si⁴²cao⁴, cˀoe⁴²čha¹jon³-le⁴. 33Cˀia⁴ nca³ cjoe⁴ coa⁴²-le⁴, si⁴²cˀen³-ni¹, to⁴nca³ xi³ coan⁴jan²-ni³ ni⁴čhjin³ cjoa⁴ˀa²ya³-ni³le⁴. 34To⁴nca³ cho⁴ta⁴-le⁴ ni⁴ˀi⁴tse¹-jin² coan³cho⁴ya³-le⁴ je² cjoa⁴-vi⁴. Je² en¹ je²-vi⁴ ti¹jna³ˀma³-le⁴, cˀoa⁴ li²coi³ coan³cho⁴ya³-le⁴ jo³ tso²-ni³.

Jnco³ cho⁴ta⁴xca⁴ xi³ qui³si³je¹ caridad

(Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52)

35Cˀia⁴ nca³ Jesús ji³nčhoa³čhian³ ya⁴ Jericó, jnco³ cho⁴ta⁴xca⁴ ti¹jna³ ya⁴ntai³ ntia⁴², ti¹si¹je¹ caridad. 36Cˀia⁴ nca³ qui³nčhˀoe¹ nca³ cho⁴ta⁴ncjin² xi³ tjio¹fa³ˀa³to³, qui³tsi²na³nqui³ jme¹-ni³ je²-ve⁴. 37Qui³tso²-le⁴ nca³ Jesús nazareno ti¹fa³ˀa³to³. 38Cˀia⁴ nˀion¹ qui³nchja⁴, qui³squi³ˀntia¹tˀa³, qui³tso²: Jesús, ˀnti¹-le⁴ David, jcha⁴ma⁴ta³con³-nai¹³. 39Je² xi³ tjen⁴ti¹tjon² qui³nchja⁴ti³cao⁴, jme¹-ni³ nca³ jyo¹ ca²ta³vˀe²jna³-si¹ni³, to⁴nca³ je² nqui²sa⁴ nˀion¹ qui³nchja⁴: ˀnti¹-le⁴ David, jcha⁴ma⁴ta³con³-nai¹³. 40Cˀia⁴ Jesús tsa³ca³sen²jna³, tsa³cˀe¹ne²-le⁴ nca³ cjoi⁴nčhoa³tˀa³cao⁴-le⁴. Cˀia⁴ nca³ ja³ˀai³tˀa³čhian³-le⁴, qui³tsi²na³nqui³-le⁴: 41Jme¹ xi³ me³-li² nca³ si³cao⁴-le²³, cˀoa⁴ je² qui³tso²: Señor, me³-na³ nca³ nta³ coan⁴tsen³ nqui²ntia³-na³. 42Cˀia⁴ Jesús qui³tso²-le⁴: Ca²ta³ma³tsen³-li², coi³ nca³ coan³cjain¹-li², ca²ma³nta³-ni³. 43Nti⁴ton⁴ coan³tsen³-le⁴, qui³tjen⁴nqui³-le⁴, tsˀa³sje³je³ya³ Ni³na¹. Nca³tsˀi³ na⁴xi⁴na³nta¹ tsˀa³sje³nta³ Ni³na¹ cˀia⁴ nca³ tsa³ve³.