Μορφή αναζήτησης

Mateo 21:12

Jesús Dios fu tsainti pushu muranshon ahuara chacafo potani

Mr 11.15-19; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22

12Asca huatan Jesús Israelifoan Dios fu tsainti pushu muran iquitoshiquin oian amurannoashu ahuara inanmitsashon pui fiaifoan oinqui nan sapa acamaquishon pui fiaifo finifoan arasaquin futsani. Ascashon nan ruhui inanmitsaifoan aton tsaotiri finifoan potaquin futsani.

Diospan Tsain

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index