Μορφή αναζήτησης

La Bilalaha 12:25

25Goio, mulimuli ovola, e Banabas me Sol vahari kaluvu la uati soio tegiteu ale pou la vitolola, egira hiliti taro e Ierusalem. Egira goio beu rivua somuli e Antiok, egira puli la tahalo isa bisi, e Ioanes Mark, eia tilimuli egirua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index