Μορφή αναζήτησης

La Bilalaha 5:4

4La magasale taume, la mapala tai taume, ere tutugolotime la visigolola alele? Eme kama visigolo la valalua, eme visigoloti La Tahalo Uru.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index