Μορφή αναζήτησης

La Bilalaha 8:22

22Taritigi eme ge vuvulo, eme ge kaka tavu La Tahalo Uru veia eia ge vimavulaha taro leme la iruru taume ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index