Μορφή αναζήτησης

Ioanes 20:23

23Mai ge amuto ge vimavulaha la iruru te isasa, ale eia ge mavulaha seseleti te la iruru tetalale. Eala moli mai amuto ge magiri robo isasa veia kama ge vimavulaha taro leia la iruru, tiele la iruru tetala eia ge tabuli moli mai ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index