Μορφή αναζήτησης

Luk 19:20

20“Tio, goio la bilalaha isa lou goilo tetala, eia veiala mago ‘Tahalo uru, male, la bari la uati savulusa taume eialati loue, eau baumuli tatahoa, eau avu robola la kulikuli, eau sugu kokovu tatahoa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index