Μορφή αναζήτησης

Luk 19:7

7Eala moli egite la valalua goio hiloa mai ele, egite goio vikara kukumuale Iesus maie mago “Ge, la tahalo ale ge vipou tomi me la tahalo la iruru, ia?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index