Μορφή αναζήτησης

Mark 15:29

29Me egiteu ale polo te la gauru, egite goio timuroro, egite lugu la gama giteu, egite vilea mago “Eme veia eme ge lobe la luma la lotu ale uru, veia ge tigi halaba loua la haro ge itolu moli,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index