Μορφή αναζήτησης

Veipalea 8:8

8Goio, la iluale angelo pusu la vaivai tetala, la gale la magasa isa uru ale mata mai la olu pati ale uru makapipila sesele, eia karerere, La Tahalo Uru pigia sotalo la mago. La gale la mago isa uru eia goio vulo mai la kasoso.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index