Μορφή αναζήτησης

DEUTERONOMIO 4:15

Techilhui ma amo tiquintlepanitaca tiotzitzi

15“Amo anquiitaque acajya itlachiyalis quema TOTECO anmechcamanalhui tlen tlatlajco nopa tlitl ipan tepetl Sinaí. Huajca xijpiyaca miyac cuidado,

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index