Μορφή αναζήτησης

LEVÍTICO 14:37

37“Huan sintla nopa totajtzi quiitas para nopona campa coyontoc nopa tlapepecholme mopannextijtoque manchas catli nesij chichiltique o xoxohuique huan nesij para calactoque hasta huejcatla ipan tlapepecholi,

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index