Μορφή αναζήτησης

Ex 39:37

37Xkiq'asaj wo' hoq i ye'aab' kantela, re' ruuk' i manlik oro, ruch'ihil taqe i saqum inye'arik chinaah chi tuslik kiwach, je' wo' chu'nchel inkamanik reh ar, ruch'ihil taqe i aseite inokik chupaam taqe i saqumb'al.