Μορφή αναζήτησης

Ex 5:17

17Re' i reey je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' taq i hat je' cho ma' chih taq akamaj, ruum tehlik taq awach chuq'orariik chi nataq rojiik ak'atam mayiij chuwach taq aaDios.