Μορφή αναζήτησης

Gen 17:8

8Re' ye'aab' Canaán hat patim wii' yu'naak naa nuye'em aweh chi akooch i hat. Eh naa wo' nuye'em chi kikooch chi juneliik taqe awiih aamaam, re' wo' hin naa nukahniik chi ki Dios.