Μορφή αναζήτησης

Lev 8:2

2Re' hat chak'am reje i Aarón, taqe i rak'uun, nee nak'am reje haa' i kiso', je' wo' hoq i aseite kuxesb'al keh, je' wo' hoq i k'isa imas wakax pahqb'al kuyb'al kimahk. Nee wo' nak'am reje kiib' chi imas tentzun, je' wo' hoq jinaj k'isa chakach chi kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh.