Μορφή αναζήτησης

پیدایش 5

فصل پنجم

فرزندان آدم

(همچنین در اول تواریخ ۱: ۱ - ۴)

1نام های فرزندان آدم از این قرار است. (وقتی خدا انسان را خلق کرد، او را مثل خود آفرید. 2آن ها را مرد و زن آفرید. آن ها را برکت داد و اسم آن ها را آدم گذاشت.) 3وقتی آدم یکصد و سی ساله بود صاحب پسری شد، که به شکل خودش بود. اسم او را شیت گذاشت. 4بعد از آن آدم هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگری شد. 5او در نهصد و سی سالگی مُرد.

6وقتی شیت یکصد و پنج ساله بود، پسرش انوش به دنیا آمد. 7بعد از آن هشتصد و هفت سال دیگر زندگی کرد، و دارای پسران و دختران دیگر شد. 8او در نهصد و دوازده سالگی مُرد.

9وقتی انوش نَوَد ساله شد، پسرش قینان بدنیا آمد. 10بعد از آن هشتصد و پانزده سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 11او در نهصد و پنج سالگی مُرد.

12قینان هفتاد ساله بود که پسرش مَهللئیل به دنیا آمد. 13بعد از آن هشتصد و چهل سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 14او در نهصد و ده سالگی مُرد.

15مَهللئیل شصت و پنج ساله بود که پسرش یارِد به دنیا آمد. 16بعد از آن هشتصد و سی سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 17او در هشتصد و نود و پنج سالگی مُرد.

18یارِد یکصد و شصت و دو ساله بود که پسرش خنوخ به دنیا آمد. 19بعد از آن هشتصد سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 20او در نهصد و شصت و دو سالگی مُرد.

21خنوخ شصت و پنج ساله بود که پسرش متوشالح به دنیا آمد. 22بعد از تولد متوشالح، خنوخ سه صد سال دیگر زندگی کرد و همیشه رابطۀ نزدیکی با خدا داشت. او دارای پسران و دختران دیگر شد، 23و جمعاً سه صد و شصت و پنج سال زندگی کرد. 24خنوخ در حالیکه رابطۀ نزدیکی با خدا داشت، ناپدید شد، زیرا خدا او را بُرد.

25متوشالح یکصد و هشتاد و هفت ساله بود که پسرش لَمَک به دنیا آمد. 26بعد از آن هفتصد و هشتاد و دو سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 27او در نهصد و شصت و نه سالگی مُرد.

28لَمَک یکصد و هشتاد و دو ساله بود که پسرش برای او به دنیا آمد. 29لَمَک گفت: «این پسر ما را از سختی کار زراعت در روی زمینی، که خداوند آنرا لعنت کرده، نجات می دهد.» بنابرین اسم او را نوح گذاشت. 30لَمَک بعد از آن پنجصد و نود و پنج سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. 31او در سن هفتصد و هفتاد و هفت سالگی مُرد.

32بعد از آنکه نوح پنجصد ساله شد، صاحب سه پسر گردید، به نام های سام، حام و یافت.

Today's Dari Version

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

More Info | Version Index