Μορφή αναζήτησης

Matiu 27:48

48Ma wawaya sago yaghiyaghinai iverau da gumba ivokutuvi ku wain kamona. Ma ku kii gurina ivi kavini ma ivororona da Yesu ita karasusui.