Μορφή αναζήτησης

2 Samuel 3

1Ma jura David eere pꞌanadapꞌedaarã Saúl ëreerã eere pꞌanadapꞌedaarã ome taarãji. Mãgá chõo jõnɨde David eere pꞌanadapꞌedaarãpa audupɨara pꞌoyaa wãpachida.

Warrarã Daviddeepa uchiadapꞌedaa

(1 Crónicas 3.1-4)

2David Hebrón pꞌuurude bakꞌãri, nãgɨ́ warrarã tꞌojida: chi naapema tꞌɨ̃jarapachida Amnón. Mãgɨ́ Jezrel eujãdepema wẽra Ajinoanpa tꞌoji. 3Aɨ eerepema tꞌɨ̃jarapachida Quileab. Mãgɨ́ Carmel pꞌuurudepema, Nabal wẽra pada, Abigailpa tꞌoji. Aɨ eerepema tꞌɨ̃jarapachida Absalón. Mãgɨ́ Guesurdepema rey Talmay kꞌau, Macapa tꞌoji. 4Aɨ eerepema tꞌɨ̃jarapachida Adonías. Mãgɨ́ Jaguitpa tꞌoji. Aɨ eerepema tꞌɨ̃jarapachida Sefatías. Mãgɨ́ Abitalpa tꞌoji. 5Aɨ eerepema tꞌɨ̃jarapachida Itreán. Mãgɨ́ David wẽra Eglapa tꞌoji. Mãɨrã jõmaweda tꞌojida David Hebrón pꞌuurude bakꞌãri.

Abnerpa David ome pacto ooda

6Saúl ëreerãdepemaarã David ëreerãdepemaarã ome ma jura chõo jõnɨde, Saúl eerepema soldaorã poro waibɨa Abner waibɨara pa wãji. 7Saúl chokꞌai bakꞌãri, wẽra kꞌãipari ataji. Mãgɨ́ Ayá kꞌau paji; tꞌɨ̃jarapachida Rizpa. Abner ma wẽra ome kꞌãiji.

Maperã rey Isboset kꞌĩraudachi mãikꞌaapa Abnermaa iidiji:

—¿Sãapꞌeda pɨ kꞌãijima aji, mɨ akꞌõre wẽra kꞌãipari pada ome?

8Mãga ũrikꞌãri, Abner kꞌĩraudaipꞌeda, pꞌanauji:

—¿Pɨa mɨ Judá ëreerãdepemaarã usakꞌa unu bɨkꞌã? aji. Mɨa ichita oopachi Saulpa oopipariidakꞌa mãikꞌaapa ichideerã, chi ɨ̃pemaarã, chi kꞌõpꞌãyoorã paara pia akꞌɨ bapachi, pɨ ome oomaa bɨkꞌa. Waide pɨ David juade baaipi–e bɨ. Mãga bɨta, ¿pɨa mɨ ɨmɨateemaa bɨkꞌã ma wẽra ome kꞌãida kꞌaurepa? 9Tachi Akꞌõrepa mɨ kꞌachia ooipia bɨ mɨ David eere tꞌĩu–e pɨrã, mãgá irua oomerã Tachi Akꞌõrepa irumaa juraadakꞌa. 10Mãgá israelitaarã waa pꞌanadakꞌaa paitꞌee Sauldeepa uchiada jua ekꞌari. ¡Dandeepa Bersebade parumaa israelitaarã eujã David jua ekꞌari beeitꞌeeda! aji.

11Isbosetpa maarepida pꞌanau–e paji, Abner waawee bada perã. 12Maapꞌeda Abnerpa ichia chokꞌapariirã Davidmaa pëiji nãga jarade: “¿Na eujã pɨ jua ekꞌari bɨ–ekꞌã? aji. Pacto oodáma waa chõoda–ee pꞌanapataadaitꞌee. Mɨa pɨ kꞌaripaitꞌeeda aji, israelitaarã jõmaweda pɨ eere tꞌĩu kꞌinia pꞌanadamerã.”

13Davidpa pꞌanauji: “Pia bɨda aji. Pacto oodáma. Mamĩda mɨa nãga kꞌinia bɨ pɨa oomerã. Saúl kꞌau Mical mɨmaa anéeji. Maa–e pɨrã, mɨ kꞌĩrapite chenaapáde” aji.

14Ma awara Davidpa ichia chokꞌapariirã pëiji nãga jaranadamerã Saúl warra Isbosetmaa: “Kꞌinia bɨ pɨa mɨ wẽra Mical mɨmaa tee pëimerã, ma wẽra atada perã filisteorã cien peepꞌeda, ãchi me e Saulmaa teeda pari.”

15Isbosetpa mãga ũrikꞌãri, jaraji ichi jɨ̃apataarãmaa Lais warra Paltielmaa wãdamerã mãikꞌaapa Mical chi ɨmɨkꞌĩra juadeepa jãri atadamerã Davidmaa tee pëidaitꞌee. 16Mãga oodakꞌãri, Paltiel chi wẽra tꞌẽe jẽe cheji. Mamĩda Bajurín pꞌuurude panadakꞌãri, Abnerpa Paltiel ãpɨtee pëitꞌaaji iru temaa. Mãgá iru ãpɨtee wãji.

17Ma tꞌẽepai Abnerpa Israeldepema poro waibɨarã chipꞌe atapꞌeda, mãgaji:

—Taarãruda aji, parãpa David rey papi kꞌinia pꞌanɨ. 18Ɨ̃rá mãga oodaipia bɨda aji, Tachi Akꞌõrepa jarada perã ichi mimiapari Davidpa tachi israelitaarã uchiapiitꞌee filisteorã juadeepa mãikꞌaapa awaraarã tachi kꞌĩra unuamaa iru pꞌanapataarã juadeepa.

19Abnerpa aukꞌa jaraji Benjamín ëreerãdepemaarãmaa. Maapꞌeda Abner wãji Hebrondee Davidmaa jarade Benjamín ëreerãdepemaarã awaraa israelitaarã ome iru jua ekꞌari pꞌana kꞌinia pꞌanɨ. 20Wãji veinte kꞌõpꞌãyoorã ome. David badamãi panadakꞌãri, ãchi–itꞌee irua chikꞌo pia chuupiji. 21Nekꞌodapꞌeda, Abnerpa Davidmaa mãgaji:

—Rey Waibɨa, ɨ̃rá mɨ wãitꞌee israelitaarã chipꞌe atade mãikꞌaapa ãramaa jarade pɨ ome pacto oodamerã. Mãgá pɨa rey mimia oopariitꞌeeda aji, pɨchia kꞌinia bɨkꞌa.

Irua mãga jarapꞌeda, Davidpa iru ome despediiji. Mãgá Abner kꞌãiwee wãji.

Joabpa Abner peeda

22Abner uchiada tꞌẽepai, David soldaorã poro waibɨa Joab ichi soldaorã ome pachejida chõo pꞌanadapꞌedaadeepa. Ãchi ome aneejida netꞌaa waibɨa jãri atadapꞌedaa ãchi kꞌĩra unuamaa iru pꞌanapatapꞌedaarã juakꞌaawa. Mamĩda Abner wẽ–e paji, David ome despediipꞌeda, ichi ode kꞌãiwee wãda perã. 23Mãgá Joab pachekꞌãri ichi soldaorã ome, Hebrón pꞌuurudepemaarãpa irumaa nepɨrɨjida Ner warra Abner mama nipada David ome pedeede mãikꞌaapa sãgá Davidpa iru pia despediipꞌeda, kꞌãiwee wãda.

24Mãpai Joab reymaa wãpꞌeda, mãgaji:

—¿Rey Waibɨa, pɨa kꞌãata oojima? aji. ¿Wãarakꞌã Abner pɨ ome pedee cheji? ¿Sãapꞌeda pɨa iru kꞌãiwee pëijima? 25¿Pɨa kꞌawa–e bɨkꞌã aji, Ner warra Abnerpa pɨ kꞌũradeta cheji kꞌawaaitꞌee pɨ sãmaa wãpari mãikꞌaapa kꞌãata oopari?

26Joab Davidmãiipa uchiakꞌãri, ichia chokꞌapariirã pëiji Abner tꞌẽe wãdamerã. Mãgá ma pëidaarãpa Abner ẽpꞌe atanajida Sira apatapꞌedaa pozo badamãi mãikꞌaapa iru ãpɨtee aneejida. Mamĩda Joabpa Davidmaa maarepida jara–e paji ichia oomaa bada. 27Abner Hebrón pꞌuurude panakꞌãri, Joabpa iru ateeji pꞌuuru tꞌĩupatamãi, seewata iru ome ituaba pedeeitꞌee. Mama Joabpa iru bide supꞌeda, peetꞌaaji. Joabpa Abner kꞌĩra unuamaa iru baji, chõo jõnɨde ichi ɨ̃pema Asael peeda perã.

28Ma tꞌẽepai Davidpa Abner piuda kꞌawaa atakꞌãri, nãga jaraji:

—Tachi Akꞌõre kꞌĩrapite mɨa juraa bɨ mɨa mãikꞌaapa eperãarã mɨ jua ekꞌari pꞌanɨɨrãpa maarepida kꞌaripada–e paji Ner warra, Abner, peedamerã. 29Joábpata iru peeji. Mapa Tachi Akꞌõrepa Joabmaa mãikꞌaapa ichideerãmaa ne–inaa kꞌachia ooipia bɨ. Ãchi te chaa nãgee kꞌayaa kꞌachia ichita paraaipia bɨ: waamia, lepra, wa chiwa. Maa–e pɨrã irua ãramaa jarra oopiipia bɨ maa–e pɨrã chĩaramaa peepiipia bɨ.

30(Joabpa chi ɨ̃pema Abisay ome Abner peejida, Gabaonde chõo jõnɨde irua ãchi ɨ̃pema Asael peeda perã.)

Abner ɨadapꞌedaa

31Abner ɨadaitꞌee pakꞌãri, Davidpa jaraji Joabmaa mãikꞌaapa iru ome nipapatapꞌedaarãmaa:

—Pãchi pꞌaru jẽdapáde aji, akꞌɨpidaitꞌee tꞌãri pꞌua pꞌanɨ mãikꞌaapa Abner–itꞌee chi–ɨadapáde aji.

Abner kꞌapꞌɨa piuda jãɨradee ateedakꞌãri, David ma tꞌẽe nipaji. 32Hebrón pꞌuurude Abner ɨajida. Ɨadakꞌãri, iru–itꞌee David golpe jẽeji. Awaraa arii pꞌanadapꞌedaarã aukꞌa jẽejida. 33Mãpai Abner piuda pari rey Davidpa na kꞌĩsia paraa kꞌari kꞌariji:

“¿Sãapꞌeda Abner jãgá kꞌachia piujima aji, kꞌĩsia kꞌawa–e beerã piupatakꞌa? 34Iru peedakꞌãri, iru jua jɨ̃da–e paji. Ma awara iru bɨɨrɨ cadenapa jɨ̃da–e paji. ¡Iru piuji kꞌachia beerã juade baaipataarãkꞌa!”

Mãga ũridakꞌãri, arii pꞌanadapꞌedaarã Abner–itꞌee waya jẽejida. 35Maapꞌeda jõmaweda Davidmaa wãjida jarade iru nekꞌomerã akꞌõrejĩru baai naaweda.

Mamĩda Davidpa juraaji:

—¡Tachi Akꞌõrepa mɨ audú miapiipia bɨda aji, mɨa pan wa awaraa ne–inaa kꞌoru pɨrã akꞌõrejĩru baai naaweda!

36Arii pꞌanadapꞌedaarãpa mãga ũridakꞌãri, pia bɨda ajida, ãchi–itꞌee reypa ne–inaa jõma oopariida pia bapachi perã. 37David mãgá tꞌãri pꞌua nɨ̃bada perã Abner piuda kꞌaurepa, israelitaarã jõmaarãpa kꞌawajida wãara rey Davidpa maarepida kꞌaripa–e paji Ner warra Abner peedamerã.

38Ma tꞌẽepai Rey Davidpa ichi akꞌɨpataarãmaa mãgaji:

—Parãpa kꞌawa pꞌanɨ idi eperã waibɨa, israelitaarã poro waibɨa piuji. 39Mɨ, Tachi Akꞌõrepa rey jɨrɨtꞌerada mĩda, juatau wẽe pɨkꞌa beeru kꞌĩsiakꞌãri Sarvia warrarãpa ma ne–inaa kꞌachia oodapꞌedaade. ¡Mɨa kꞌinia bɨda aji, Tachi Akꞌõrepa Abner peedamaa kꞌachia oomerã, mãgɨpa kꞌachia ooda pari!

Tachi Akꞌõre Pedee Chonaarãwedapema

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index