Μορφή αναζήτησης

I MARENA 14

1Mohlang oo, Abija, mora Jeroboame, a kula. 2Jeroboame a re ho mosadi wa hae: Tloha, o ikgakanye, ho tle ho se ke ha tsejwa hobane o mosadi wa Jeroboame; o ye Silo; bona, moporofeta Akija o hona teng; ke yena ya neng a mpolelle hore ke tla ba morena wa setjhaba sena. 3O nke mahobe a leshome le dinkgwa le pitsa ya dinotshi ka matsoho a hao, mme o kene ka ho yena; o tla o bolella se tla hlahela ngwana. 4Mosadi wa Jeroboame a etsa jwalo; a tloha, a ya Silo, a fihla ho Akija; athe Akija o ne a sa bone, kahobane mahlo a hae a ne a pompetse ke boqheku.

5Jehova o ne a se a itse ho Akija: Bona, mosadi wa Jeroboame o ya tla o botsa se tla hlahela ngwana hae ya kulang; o tle o mo arabe ka hore le ka hore, etswe, ha a kena, a tla iketsa mosadi osele.

6Akija, ha a utlwa diqi tsa maoto a hae, ha a kena ka monyako, a re: Kena, mosadi wa Jeroboame, o iketsetsang osele na? Nna ke rometswe ho wena ka taba tse thata. 7Tsamaya, o re ho Jeroboame: Ho itswe ke Jehova, Modimo wa Iseraele: Ke o phahamisitse hara setjhaba, ka o bea modisa wa setjhaba sa ka sa Iseraele; 8ka haraswanya mmuso tlung ya Davida, ka o nea wona; leha ho le jwalo ha o a ka wa etsa jwaloka mohlanka wa ka Davida, ya bolokileng melao ya ka, ya ntatetseng ka pelo ya hae yohle, ho etsa tse lokileng feela mahlong a ka; 9o entse hampe ho feta bohle ba bileng teng pele ho wena, kamoo o ileng wa iketsetsa medimo esele kateng le ditshwantsho tse tsholotsweng, hore o phephetse kgalefo ya ka, mme wa ntahlela kamora mokokotlo wa hao. 10Ka baka la tseo, bona, ke tla hlahisetsa ntlo ya Jeroboame kotsi, ke timetse ha Jeroboame ba batona bohle, ba ruilweng le ba sa ruwang Iseraeleng, ke fiele ntlo ya Jeroboame, jwalokaha ho fielwa ditshila, di be di fele. 11Mora wa Jeroboame ya shwelang hae, o tla jewa ke dintja; ya shwelang naheng o tla jewa ke manong a lehodimo: hobane Jehova o itsalo. 12Jwale, haele wena, ema, o ikele tlung ya hao; etlare ha maoto a hao a qala ho kena motseng, ngwana o tla shwa. 13Baiseraele bohle ba tla mo llela, ba mo pate; hobane ke yena a nnotshi wa Jeroboame ya tla iswa lebitleng; hobane ke ho yena ho fihletsweng taba e nngwe e ntle ke Jehova, Modimo wa Iseraele, tlung ya Jeroboame. 14Hape, Jehova o tla ipatlela morena e mong wa Iseraele, ya tla timetsa ntlo ya Jeroboame mohlang oo; ha ke sa re: hona jwale, ke ha ke tshabisang? 15Hobane Jehova o tla otla Baiseraele, ba be jwaloka lehlaka ha le tsokotswa metsing; o tla qotsula Baiseraele fatsheng lena le molemo, leo a le neileng bontata bona, a ba qhalanyetse mose wane wa noka, kahobane ba iketseditse diashera, ba phepheditse kgalefo ya Jehova kahoo. 16O tla lahla Baiseraele ka baka la dibe tsa Jeroboame, kamoo a sebileng kateng, a sebisa le Iseraele.

17Yaba mosadi wa Jeroboame o tloha, a ikela, a tla Thirtsa; mme ha a feta sefate sa monyako wa ntlo, ngwana a shwa. 18A patwa, mme Baiseraele bohle ba mo llela, jwalokaha Jehova a ne a boletse ka mohlanka wa hae, moporofeta Akija.

19Taba tse ding tsa Jeroboame, kamoo a lwanneng kateng, le kamoo a busitseng kateng, di ngodilwe bukeng ya ditaba tsa ho phela ha marena a Iseraele.

20Matsatsi ao Jeroboame e bileng morena ka wona, ya eba dilemo tse mashome a mabedi a metso e mmedi; a ntoo orohela ho bontatae, mme mora hae, Nadabe, ya eba morena tulong tsa hae.

Roboame le mmuso wa Juda. — Tshebeletso ya ditshwantsho. — Roboame o futuhelwa ke Shishake, morena wa Egepeta. — Ho shwa ha Roboame.

21Haele Roboame, mora Salomone, ya eba morena wa Juda. Roboame o ne a le dilemo tse mashome a mane a motso o mong, ha a qala ho busa; a busa ka lemo tse leshome le metso e supileng, a le Jerusalema, motse o neng o kgethilwe ke Jehova hara metse yohle ya meloko ya Iseraele, ho bea lebitso la hae teng. Lebitso la mmae e ne e le Naama, Moammone.

22Le bona Bajuda ba etsa hampe pela Jehova, ba mmouledisa ka dibe tseo ba mo sitelwang ka tsona, ho feta le seo bontata bona ba neng ba se entse. 23Hobane le bona ba iketsetsa nqalo tse diphahameng le ditshwantsho le diashera, maralleng wohle a phahameng le tlasa difate tsohle tse tala. 24Ho ne ho le le Basodoma naheng eo, ba etsa ka manyala wohle a ditjhaba tseo Jehova a neng a di lelekile pela bana ba Iseraele.

25Ka selemo sa bohlano sa ho busa ha Roboame, Shishake, morena wa Egepeta, a futuhela Jerusalema. 26A nka maruo a ntlo ya Jehova le maruo a ntlo ya morena, a hapa tsohle, a ya le dithebe tsohle tsa kgauta tse entsweng ke Salomone. 27Yaba morena Roboame o etsa dithebe tsa koporo bakeng sa tsona, a di neela balaodi ba dititimi tsa hae tse lebelang monyako wa ntlo ya morena. 28Enere mohla morena a yang ka tlung ya Jehova, dititimi tsa hae di ne di di jara, di ntoo di busetsa kamoreng ya dititimi.

29Haele taba tse ding tsa Roboame, le tsohle tseo a di entseng, ha ke re, di ngodilwe bukeng ya ditaba tsa ho phela ha marena a Juda? 30Ntwa ya nna ya eba teng mahareng a Roboame le Jeroboame, tshiung tsohle tsa bona.31Roboame a ntoo orohela ho bontatae, a patwa ho bontatae, motseng wa Davida; lebitso la mmae e ne e le Naama, Moammone. Abijame, mora hae, ya eba morena tulong tsa hae.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index