Μορφή αναζήτησης

Aposolo 11:6

6Ago weti giro susu nuso gamu sero iri ago niro ua inoise mokara ena wo eure-taure — nata wore, di wore, zire, ni mamaire — itera goisena awa.