Μορφή αναζήτησης

อพยพ 16:10

10ขณะ‍ที่​อา‌โรน​กล่าว​กับ​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​อยู่​นั้น พวก‍เขา​มอง​ไป​ทาง​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร และ​นี่‍แน่ะ พระ‍รัศมี​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ปรา‌กฏ​อยู่​ใน​เมฆ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index