Μορφή αναζήτησης

ʻEkisotosi 40:20

20¶ Pea naʻa ne ʻave ʻae fuakava ʻo ne ʻai ia ki he puha, pea naʻe ʻai ʻae ongo ʻakau haʻamo ki he puha, pea naʻe hili ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ki ʻolunga ʻi he puha.