Μορφή αναζήτησης

ʻEkisotosi 40:34

34¶ Pea hili ia naʻe ʻufiʻufi leva ʻe he ʻao ʻae fale fehikitaki ʻoe kakai, pea naʻe fakafonu ʻe he nāunau ʻo Sihova ʻae fale fehikitaki.