Μορφή αναζήτησης

Aposol 10:48

48Ke Pitaꞌ soe ke raoe pan, “Eöm se kon a tapui pa ëhnan e Ieesuꞌ Kristo.” Ka napan hi e Pitaꞌ pan, eꞌ se teꞌ vaꞌpeh me voh non raoe, pa ta ma meh siꞌ poen.