Μορφή αναζήτησης

Mak 15:1

Ee To Me E Pe Ieesuꞌ Manuh Pe Paëlat E Susun Pa Kaman Va Room

Matiu 27:1-2; 27:11-14, me Luk 23:1-5, me Jon 18:28-38

1Pa pöstakah rakah no o teꞌ susunön ësës heꞌ, me ro teꞌ susunön po Jiuꞌ, me ro teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to vatötönun me o Kum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ. Ee to nohnoh poë, pare me e peꞌ manuh pe Paëlat.