Μορφή αναζήτησης

مَتّیٰ 14

14‏-نجی باب

یحیانینگ اُلومی

مَرقُس 6‏:14‏-29؛ لوقا 9‏:7‏-9

1شُل واقت عیسانینگ آد-آوازاسی هیرودیس پاتیشاهنینگ قولاغینا باریپ یِتدی.‏ 2اُل اُز ایشچیلِرینه:‏ ‏«‏بو یحیی تَعمید بِریَنچیدیر.‏ اُل اُلومدِن دیرِلِندیر.‏ اُنونگ بو مُعجِزه‌لِری گُرکِزیپ بیلمِگینینگ سِبَبی هِم شودور»‏ دییدی.‏

3هیرودیس اُز دُغانی فیلیپُسینگ آیالی هیرودیا اُیلِنِندیگی اوچین، یحیانی توتدوریپ، اِل-آیاغینی دانگیب، زیندانا اُقلادیپدی.‏ 4سِبَبی یحیی اُنگا:‏ ‏«‏سِنینگ اُز دُغانینگ آیالینا اُیلِنمِگینگ دُغری دَل»‏ دیییپدی.‏ 5هیرودیس یحیانی اُلدورمِک ایسلِیَردی، اِمّا خالقینگ یحیانی نِبی حاساپلاندیغی اوچین بِیله اِتمِکدِن قُرقیاردی.‏

6هیرودیس اُز دُغان گونی خاطیراسینا طُوی توتاندا، هیرودیانینگ قیزی اُرتادا راقص اِدیپ، هیرودیسینگ گُونونی آلدی.‏ 7شُندا هیرودیس قیزا قاسام ایچیپ، دیلَن زادینی بِرجِکدیگینه سُز بِردی.‏ 8قیز هِم اِنه‌سینینگ اُورِتمِگی بیلِن:‏ ‏«‏مانگا بیر تاباغینگ ایچینده یحیی تَعمید بِریَنچینینگ کِلّه‌سینی بِر»‏ دییدی.‏ 9هیرودیس غامغین بُلدی، اِمّا میهمانلارینگ یانیندا قاسام ایچِنسُنگ، یحیانینگ باشینینگ اُنگا گِتیریپ بِریلمِگینی دِستور بِردی.‏ 10آدام ایبِریپ، زیندانداقی یحیانینگ کِلّه‌سینی کِسدیردی.‏ 11اُنونگ کِلّه‌سی بیر تاباقدا گِتیریلیپ، قیزا بِریلدی، اُل هِم مونی اِنه‌سینه اِلتیپ بِردی.‏ 12یحیانینگ شَگیرتلِری گِلیپ، اُنونگ جِسِدینی اَکیدیپ جایلادیلار.‏ سُنگرا گیدیپ، مونی عیسی دِرِّو خابار بِردیلِر.‏

عیسی بَش مونگ آدامی دُیوریار

مَرقُس 6‏:30‏-44؛ لوقا 9‏:10‏-17؛ یوحنا 6‏:1‏-14

13عیسی مونی اِشیدیپ، یِکه اُزی قاییقا میندی-ده، اُل یِردِن بیر بُش یِره گیتدی.‏ جِماغات مونی بیلِنده، شَهرلِردِن چیقیپ، پییادا اُنونگ ایزیندان گیتدیلِر.‏ 14اُل قاییقدان دوشِن ماحالی اولی جِماغاتی گُروپ، اُلارا یورِگی آویدی، اُلارینگ مِریضلِرینی شِفا بِردی.‏

15آغشام شَگیرتلِری اُنونگ یانینا گِلیپ:‏ ‏«‏بو بیر بُش یِر، واقت هِم گیجدیر، جِماغاتی گُیبِر، اُبالارا گیدیپ، اُزلِرینه اییمیت ساتین آلسینلار»‏ دییدیلِر.‏ 16عیسی اُلارا:‏ ‏«‏گیتمِگینگ گِرِگی یُق، اُلارا اییمَگه زادی سیز بِرینگ»‏ دییدی.‏ 17شَگیرتلِر هِم عیسی:‏ ‏«‏بیزینگ بو یِرده بَش چُرِک بیلِن ایکی بالیقدان باشغا زادیمیز یُق آخیرین»‏ دییدیلِر.‏ 18عیسی:‏ ‏«‏اُلاری شو یِره — مِنینگ یانیما گِتیرینگ»‏ دییدی.‏ 19شُندا عیسی جِماغاتا اُتونگ اوستونده اُتورماغی تابشیردی.‏ بَش چُرِک بیلِن ایکی بالیغی آلیپ، اُل آسمانا باقیپ شوکور اِتدی-ده، چُرِکلِری بُلوشدیریپ، شَگیرتلِرینه بِردی، شَگیرتلِری هِم اُلاری جِماغاتا پایلادیلار.‏ 20هِمّه‌لِر ایییپ دُیدولار.‏ آرتان چُرِک بُلِکلِری اُن ایکی سِبِد بُلدی.‏ 21موندان اییِنلِرینگ سانی آیالّار و چاغالاردان باشغا بَش مونگه قُلای آدامدی.‏

عیسی سووونگ یوزوندِن یُرییَر

مَرقُس 6‏:45‏-56؛ یوحنا 6‏:15‏-21

22جِماغاتی اوغرادیپ دورقا، عیسی شَگیرتلِرینه قاییقا مینیپ، اُزوندِن اُنگ بِیلِکی کِنارا گِچمِگی تابشیردی.‏ 23جِماغاتی اوغرادانیندان سُنگ، اُنونگ یِکه اُزی دُغا-دیلِگ اِتمِک اوچین داغا چیقدی.‏ آغشام هِم اُل شُل یِرده یِکِدی.‏ 24قاییق بُلسا شُل واقت دِریانینگ اُرتاسیندادی، مُوجلِر گِلیپ، اُنگا اورولیاردی، سِبَبی یِل اُلارینگ قارشیسیندان اُووسیَردی.‏ 25دانگا قُلای عیسی دِریادا سووونگ یوزوندِن یُریپ، اُلارا طاراف گِلدی.‏ 26اِمّا شَگیرتلِر اُنونگ سووونگ یوزوندِن یُریپ گِلیَنینی گُرِنلِرینده، تانیمان:‏ ‏«‏بو بیر گُزومیزه گُرونیَن روحدیر!‏»‏ دییشیپ، آلدیرادیلار، اُلار قُرقودان یانگا قیغیریشدیلار.‏ 27اِمّا عیسی دِرِّو اُلارا آیدیپ:‏ ‏«‏خاطیرجِم بُلونگ!‏ بو — مِن، قُرقمانگ!‏»‏ دییدی.‏

28پِطرُس اُنگا جُغاپ بِریپ:‏ ‏«‏اِی آقام، بو سِن بُلسانگ، مانگا دِستور بِر، سووونگ یوزوندِن یُریپ، یانینگا بارایین»‏ دییدی.‏ 29عیسی:‏ ‏«‏گِل!‏»‏ دییدی.‏ پِطرُس هِم قاییقدان دوشوپ، عیسانینگ یانینا بارجاق بُلوپ، سووونگ یوزوندِن عیسی طاراف یُریمَگه باشلادی.‏ 30اِمّا یِلینگ گویجونی گُروپ قُرقدی و غارق بُلوپ باشلاندا:‏ ‏«‏یا آقام، مِنی نِجات بِر»‏ دیییپ قیغیردی.‏ 31عیسی شو واقتا اِلینی اوزادیپ، اُنی توتدی-دا:‏ ‏«‏اِی، آز ایمانلی، نَمه اوچین شِک اِتدینگ؟»‏ دییدی.‏ 32اُلارینگ ایکیسی قاییقا مینِن واقتی، یِل یاتدی.‏ 33قاییقداقیلار:‏ ‏«‏سِن، دُغرودان-دا، خودایینگ اُغلوسینگ»‏ دیییپ، اُنگا سِجده اِتدیلِر.‏

34اُلار دِریانینگ بِیلِکی طارافینا گِچیپ، جِنیسارِت یوردونا باردیلار.‏ 35اُل یِرینگ آداملاری عیسانی تانیپ، هِر طارافا آدام ایبِریپ، مِریضلِرینگ بارینی اُنونگ یانینا گِتیردیلِر.‏ 36اُلار دینگه دُنونینگ اِتِگینَه اِلِّرینی دِگیرمَگه اِجازا بِرمِگینی ایسلَپ، اُنگا یالباریاردیلار.‏ اُنگا اِل دِگرِنلِرینگ هِمّه‌سی-ده شِفا تاپیاردی.‏

مُقادِّس کیتاب

© 2016,Turkmen Truth. All rights reservedMore Info | Version Index