Μορφή αναζήτησης

HEZEKİEL 30

Rab Mısır'ı Cezalandıracak

1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:

“ ‘Ah o gün diye haykır.

3Çünkü o gün yakın.

RAB'bin günü yakın,

Bulutların günü,

Ulusların yıkım zamanı.

4Bir kılıç Mısır'a karşı çıkacak.

Kûş'u* acılar saracak.

Mısır'da vurulanlar yere serilince

Ülkenin serveti alınıp götürülecek,

Temelleri yok edilecek.

5Mısır'la birlikte Kûş, Pût, Lud,

Arabistan, Kuv+ ve antlaşma yaptığım halkım

Kılıçtan geçirilecek.

6“ ‘RAB şöyle diyor:

Mısır'ı destekleyenler öldürülecek,

Mısır'ın övündüğü ordu çökecek,

Migdol'dan Asvan'a dek kılıçtan geçirilecekler.

Böyle diyor Egemen RAB.

7Kimsesiz kalmış ülkeler arasında

Kimsesiz kalacaklar.

Kentleri viran olmuş kentler gibi olacak.

8Mısır'ı ateşe verdiğimde,

Onu destekleyenler ezildiğinde,

Benim RAB olduğumu anlayacaklar.

9“ ‘O gün kaygısız Kûşlular'ı korkutmak için gemilerle ulaklar göndereceğim. Mısır'ın yıkım günü geldiğinde korkuya kapılacaklar. İşte o gün geliyor.

10“ ‘Egemen RAB şöyle diyor:

Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla

Mısır'ın zenginliğine son vereceğim.

11O ve ordusu, ulusların en acımasızı,

Ülkeyi yerle bir etmek için gelecekler.

Mısır'a karşı kılıçlarını çekecek,

Ülkeyi öldürülenlerle dolduracaklar.

12Nil'in kanallarını kurutup

Ülkeyi kötü kişilere teslim edeceğim,

Ülkeyi de içindeki her şeyi de

Yabancılar eliyle viran edeceğim.

Bunu ben RAB söylüyorum.

13Egemen RAB şöyle diyor:

Putları yok edecek,

Nof'taki+ değersiz putlara son vereceğim.

Mısır'da artık önder olmayacak,

Ülkeye korku salacağım.

14Patros'u viraneye çevirecek,

Soan'ı+ ateşe verecek,

No+ Kenti'ni cezalandıracağım.

15Öfkemi Mısır'ın kalesi Sin üzerine boşaltacak,

Kalabalık No halkına son vereceğim.

16Mısır'ı ateşe vereceğim,

Sin acıdan kıvranacak,

No Kenti'nin surları yarılacak,

Nof sürekli tedirgin olacak.

17On Kenti+ ve Pi-Beset gençleri

Kılıçtan geçirilecek,

Oradaki halk sürgüne gönderilecek.

18Tahpanhes'te Mısır'ın boyunduruğunu kırdığım zaman,

Orada gündüz geceye dönecek,

Övündüğü orduya son verilecek,

Kent bulutlarla kaplanacak,

Köylerindeki halk sürgüne gönderilecek.

19Mısır'ı böyle cezalandırdığımda

Benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”

20Sürgünlüğümüzün on birinci yılı, birinci ayın yedinci günü RAB bana şöyle seslendi: 21“İnsanoğlu, firavunun kolunu kırdım. İyileşmesin, kılıç tutacak kadar güçlenmesin diye kimse onu bağlamadı, sargı beziyle sarmadı. 22Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Firavuna karşıyım. Her iki kolunu, sağlam olanı da kırık olanı da kıracağım. Kılıcı elinden düşüreceğim. 23Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. 24Babil Kralı'nın kollarını güçlendirip kılıcımı onun eline vereceğim. Firavunun ise kollarını kıracağım. Babil Kralı'nın önünde ağır yaralı biri gibi inleyecek. 25Babil Kralı'nın gücüne güç katacak, firavunun gücünü zayıflatacağım. Kılıcımı Babil Kralı'nın eline verdiğimde ve o kılıcı Mısır'a doğru uzattığında, benim RAB olduğumu anlayacaklar. 26Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index