Μορφή αναζήτησης

YEREMYA 2

Tanrı İsrail'i Yargılıyor

1RAB bana şöyle seslendi: 2“Git, şunları Yeruşalim halkına duyur. RAB diyor ki,

“ ‘Gençliğindeki bağlılığını,

Gelinliğindeki sevgini,

Çölde, ekilmemiş toprakta

Beni nasıl izlediğini anımsıyorum.

3İsrail RAB için kutsal bir halk,

Hasadının ilk ürünüydü.

Onu yeren herkes suçlu sayılır,

Başına felaket gelirdi’ ” diyor RAB.

4RAB'bin sözünü dinleyin,

Ey Yakup soyu,

İsrail'in bütün boyları!

5RAB diyor ki,

“Atalarınız bende ne haksızlık buldular da

Benden uzaklaştılar?

Değersiz putları izleyerek

Kendileri de değersiz oldular.

6‘Mısır'dan bizi çıkaran,

Çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta,

Koyu karanlıkta kalan kurak toprakta,

Kimsenin geçmediği,

Kimsenin yaşamadığı toprakta

Bize yol gösteren RAB nerede?’ diye sormadılar.

7Meyvesini, en iyi ürününü yiyesiniz diye

Sizi verimli bir ülkeye getirdim.

Oysa siz gelir gelmez ülkemi kirlettiniz,

Mülkümü iğrenç bir yere çevirdiniz.

8Kâhinler, ‘RAB nerede?’ diye sormadılar,

Kutsal Yasa uzmanları beni tanımadılar,

Yöneticiler bana başkaldırdılar;

Peygamberler Baal adına peygamberlik edip

İşe yaramaz putların ardınca gittiler.

9“Bu yüzden sizden yine davacı olacağım” diyor RAB,

“Torunlarınızdan da davacı olacağım.

10Gidin de Kittim+ kıyılarına bakın!

Kedar+ ülkesine adam gönderip iyice inceleyin,

Hiç böyle bir şey oldu mu, olmadı mı görün.

11Hiçbir ulus ilahlarını değiştirdi mi?

–Ki onlar zaten tanrı değildirler–

Ama benim halkım görkemini+

İşe yaramaz putlara değişti.

12Ey gökler, şaşın buna,

Tir tir titreyin, şaşakalın” diyor RAB.

13“Çünkü halkım iki kötülük yaptı:

Beni, diri suların pınarını bıraktı,

Kendilerine sarnıçlar,

Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar.

14-15İsrail uşak mı?

Köle olarak mı doğdu?

Öyleyse neden gümbür gümbür kükreyen

Genç aslanlara av oldu?

Ülkeyi viraneye çevirdiler,

Kentler yerle bir edildi, kimsesiz bırakıldı!

16Nof+ ve Tahpanhes halkı

Kafanı kırdı.

17Seni yolda yürüten Tanrın RAB'bi bırakmakla

Başına bunları getirdin.

18Şimdi Şihor+ suyundan içmek için

Mısır'a gitmek size yarar sağlar mı?

Fırat suyundan içmek için

Asur'a gitmek size ne sağlar?

19Seni kendi kötülüğün yola getirecek,

Dönekliğin seni paylayacak.

Tanrın RAB'bi bırakmanın,

Benden korkmamanın

Ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla.”

Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

20“Boyunduruğunu çok önce kırdın,

Bağlarını kopardın.

‘Kulluk etmeyeceğim’ dedin.

Gerçekten de her yüksek tepede,

Her bol yapraklı ağacın altında

Fahişe gibi yatıp kalktın.

21Oysa ben seni en iyi cinsten

Seçme bir asma olarak dikmiştim.

Nasıl oldu da yozlaşıp yabanıl asmaya döndün?

22Çamaşır sodasıyla yıkansan,

Bol kül suyu kullansan bile,

Suçun önümde yine leke gibi duruyor”

Diyor Egemen RAB.

23“Öyleyken nasıl, ‘Ben kirlenmedim,

Baallar'ı* izlemedim’ diyebilirsin?

Vadide nasıl davrandığına bak da

Ne yaptığını anla.

Sen orada burada dolaşan

Ayağı tez bir dişi devesin.

24Kösnüyüp havayı koklayan

Kıra alışkın yaban eşeğisin.

Azgınken kim tutabilir onu?

Peşine düşenlerin yorulması gerekmez,

Çiftleşme zamanı gelince onu bulurlar.

25Yalınayak koşmaktan sakın,

Susuzluktan boğazını koru.

Ama sen, ‘Boş ver!

Ben başka ilahları seviyorum,

Onları izleyeceğim’ dedin.

26“Hırsız yakalandığında nasıl utanırsa,

İsrail'in halkı, kralları, önderleri,

Kâhinleri, peygamberleri de öyle utanacak.

27Onlar ağaca, ‘Babamsın’,

Taşa, ‘Bizi sen doğurdun’ derler.

Çünkü bana yüzlerini değil,

Sırtlarını çevirdiler.

Ama felakete uğrayınca,

‘Kalk da bizi kurtar’ diye yakarırlar.

28Hani nerede kendiniz için yaptığınız ilahlar?

Felakete uğradığınızda kurtarabiliyorlarsa,

Kalkıp gelsinler.

Kentlerinin sayısı kadar

İlahların var, ey Yahuda halkı.”

29“Neden bana dava açıyorsunuz?

Hepiniz bana başkaldırdınız” diyor RAB.

30“Halkınızı boşuna cezalandırdım, yola gelmediler.

Kılıcınız yırtıcı aslan gibi öldürdü peygamberlerinizi.

31“Ey siz, bu kuşağın çocukları,

RAB'bin sözünü anlayın!

Ben İsrail için bir çöl,

Kapkaranlık bir ülke mi oldum?

Öyleyse halkım neden, ‘Başımıza buyruğuz,

Artık sana dönmeyeceğiz’ diyor?

32Erden kız takılarını,

Gelin çeyizini unutabilir mi?

Ama halkım sayısız günlerce unuttu beni.

33Aşkı kovalamakta

Ne kadar beceriklisin!

Kötü kadınlara bile kendi yöntemlerini öğretebildin.

34Eteğin suçsuz yoksulların kanıyla lekelenmiş,

Oysa ev soyarken yakalamadın onları.

Bütün bunlara karşın,

35‘Ben suçsuzum,

Kuşkusuz RAB'bin bana öfkesi dindi’ diyorsun.

Ama ‘Günah işlemedim’ dediğin için

Yargılayacağım seni.

36Neden boyuna döneklik yapıp duruyorsun?

Asur'da düşkırıklığına uğradığın gibi,

Mısır'da da düşkırıklığına uğrayacaksın.

37Oradan da ellerin başında çıkacaksın,

Çünkü RAB senin güvendiklerini reddetti;

Onlardan yarar sağlamayacaksın.”

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index