จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Γλώσσα: Bisu

Πληροφορίες για τη μετάφραση

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.