Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)

Γλώσσα: Ελληνικά

Πληροφορίες για τη μετάφραση

HELLENIC BIBLE SOCIETY, is the company that deals exclusively with the translation, distribution, edition and promotion of the Holy Scriptures in Greece. It is a non-profit legal entity with the sole scope to promote the Word of God.

The company participates in various projects consisting but not limited to the translation of the Bible in various forms of the Greek language, printing and promoting the Scriptures. Hellenic Bible Society is a full member of the United Bible Societies.

Since February 2012, as member of the UBS, “is a non-governmental organization in consultative partnership with UNESCO”.

More info can be seen at the official website of the HBS: www.hellenicbiblesociety.gr.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, www.HellenicBibleSociety.gr, 1997.