Μορφή αναζήτησης

Matthew 27:5

5Baki janyba nyuli nanda 30 dula wayka jambarri Judaswanyi. Janyba nyuli nanda dungala jambarri kalawuyngkurru jurjyurri, baki barlba nyuli. Barlba nyuli, baki nangki langandaba kurndana. Langandaba nangki dukana kurndana kurulyudinyi, baki nani nangki janyba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index