Μορφή αναζήτησης

Matthew 5:42

42Jaliyi yingkawanyi ngajaka ninya yajinyi, baki mikujiyi kilimba nanda yaji nganyindu. Wajbakiyi nanankanyi jali nyulu ngajaka ninya. Nani barri marda narrimi yabimba yaji nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index