Μορφή αναζήτησης

Deuteronomy 2:36

36I SOMOL ni Got rodad e pi’ urngin fapi binaw ngalan pa’dad, ni mus u Aroer ni bay u thathren fare loway ni Arnon, nge fare binaw ni bay u lukngun e re loway nem, me yan nge mada’ nga Gilead. Dariy reb e binaw ni dad buthuged e yoror riy.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index