Μορφή αναζήτησης

Numbers 32:6

6Me fulweg Moses ni ga’ar, “Gimed ba’adag ni ngam pired u roy mi gimed pag pi chongmed nu Israel ngranod ko mael?

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index