Μορφή αναζήτησης

San Lucas 23:13

Lëë meñ chakladzy nii kyë Jesús lo crusy

(Mt. 27:15‑26; Mr. 15:6‑15; Jn. 18:39‑19:16)

13Loxsye ngo lëë Pilat ptop kchë xaa nii xñabey lo pxosy, ni kchë xaa nii nak xtisy ni kchësy meñ kyedzy.

Tiits nii xnee kyalmbañ; El Nuevo Testamento en el zapoteco de Quioquitani

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index